facebook
خاطرات مرحوم حاج احمدعلی بابایی از اختلافات مطهری با شریعتی
۶ام فروردین، ۱۳۹۰

 آقای احمدعلی بابایی که یکی از افراد ملی – مذهبی و از دوستداران دکتر شریعتی بود چند هفته قبل از درگذشت غم انگیزش در خارج کشور نامه ای به من […]

خاطرات مرحوم حاج احمدعلی بابایی از اختلافات مطهری با شریعتی