شریعتی یک وجدان دردمند و یک فریادگر معترض بود

«محمد اسفندیاری»، دیگر سخنران مراسم سی امین سالگرد شهادت علی شریعتی به موضوع «مساله وصیت شریعتی» پرداخت . او طی سخنانی گفت: شریعتی یک وجدان دردمند و یک فریادگر معترض بود. او روح علمی و دوری از دگماتیسم را به نسل آینده منتقل کرد.
وی با اشاره به اینکه شریعتی گوهرافشانی می‌‏کرد تا گوهرتراشی، اظهار داشت: شریعتی یک محقق آکادمیک از آنهایی که زاویه بگیرند و زانو در شکم خم کنند و سال‌‏ها در یک موضوع علمی تامل کنند و چند کتاب بنویسند, نبود. شریعتی دردهای جامعه را می‌‏دید و آن را فریاد می‌‏کرد. ادامه خواندن “شریعتی یک وجدان دردمند و یک فریادگر معترض بود”