facebook
ماجرای اشتباهات شریعتی ؟!
۱۰ام فروردین، ۱۳۹۰

 آقای سید محمدمهدی جعفری درباره وصیت دکتر شریعتی به محمدرضا حکیمی می گوید : در سال ۵۵ که عبدالفتاح عبدالمقصود از ایران بازدید کرد بعد از بازگشت ایشان به مصر […]

ماجرای اشتباهات شریعتی ؟!