facebook
وقتی شریعتی از مناسک حج سخن می گوید
۳۰ام آذر، ۱۳۸۸

وقتی شریعتی به حج نگاه می کند بخشهایی از کتاب “تحلیل مراسم حج” از علی شریعتی را می خوانید در این روایت کمی تغییر در جملات و توالی آنان به […]

وقتی شریعتی از مناسک حج سخن می گوید