سالروز مرگ معلم شهید و امیرحسین هاشمی جاوی

خدایا عقیده ام را از عقده ام مصون دار! به نظر می رسد در شرایط کنونی این جمله دکتر شریعتی باید در رأس همه امور و تمام فعالیت های مردم و مسئولان کشور قرار بگیرد. با گذشت ۳۱ سال از درگذشت دکتر علی شریعتی هنوز بسیاری از دوستداران و منتقدانش، نظریه و اندیشه پردازی های دینی او را از دلایل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی می دانند. به گفته صاحب نظران، علی شریعتی به روحانیت به عنوان...