facebook
سالروز مرگ معلم شهید و امیرحسین هاشمی جاوی
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۸

خدایا عقیده ام را از عقده ام مصون دار! به نظر می رسد در شرایط کنونی این جمله دکتر شریعتی باید در رأس همه امور و تمام فعالیت های مردم و مسئولان […]

سالروز مرگ معلم شهید و امیرحسین هاشمی جاوی