facebook
نقش شریعتی در انقلاب ایران/مهندس بازرگان
۲۴ام فروردین، ۱۳۸۹

مهندس مهدی بازرگان اینجانب در نوشته‌ها و گفته‌های قبل از پیروزی انقلاب و بعد از آن، از جمله در کتاب انقلاب ایران در دو حرکت، صحبت از وجود و نقش […]

نقش شریعتی در انقلاب ایران/مهندس بازرگان
نقش شریعتی در انقلاب ایران
۴ام دی، ۱۳۸۷

نقش شریعتی در انقلاب ایران در این جا نوشته ای را که مهندس مهدی بازرگان در مقدمه کتاب [شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی- به کوشش جعفر سعیدی] نوشته است […]

نقش شریعتی در انقلاب ایران