facebook
اولین جلسه سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد
۲۳ام فروردین، ۱۳۹۰

علی که در آن هنگام به تدریس در دانشگاه مشهد مشغول بود در سال ۱۳۴۵ برای دیدار پدر که در آن زمان در تهران زندگی می کرد و شرکت در […]

اولین جلسه سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد