facebook
علل اصرار موسسین حسینیه ارشاد در بقای شریعتی
۱۷ام فروردین، ۱۳۹۰

موسسین ارشاد که نمی خواستند علی را از دست بدهند به فکر راه حلهایی بودند که مشکلات پیش آمده فرا روی ارشاد را حل کنند و بنا به گفته های […]

علل اصرار موسسین حسینیه ارشاد در بقای شریعتی