facebook
در روزگار جهل ، شعور ، خود جرم است
۲ام آبان، ۱۳۸۹

در فرار به تاریخ ، از هراس تنهایی در حال ، برادرم عین القضات را یافتم که در آغاز شکفتن – به جرم آگاهی و احساس و گستاخی اندیشه – […]

در روزگار جهل ، شعور ، خود جرم است