برچسب: تقی رحمانی

شریعتی معترض و پروتستانتیسم اصلاح‌گرا

پس از گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران در مورد “پروتستانیسم اسلامی” در شماره ۵۸، نقدهای کتبی و شفاهی به گفت‌وگوی یادشده وارد شد که برخی از آنها دارای نکات جالب توجه بود، از این رو بهتر دیدم با توجه به مجموع نظرات ابراز شده ـ باید از همه آنها تشکر کرد ـ مقاله‌ای  فراهم آورده تا پروتستانتیسم اسلامی شریعتی را به چالش بکشم. مقاله تلاش می‌کند از درون دیدگاه‌های شریعتی به نقد پروتستانتیسم اسلامی بپردازد و...

شریعتی، سربداران یا خواجه ‌نظام‌الملک

تقی رحمانی : شریعتی علاوه بر طرح حوزه تمدنی و راهبرد رسیدن به عصر نوزایی در تاریخ گذشته جستجوی دیگری هم دارد. این جستجو انتخاب تیپ ایده‌آل برای مبارزه با ظلم است. شریعتی در حوزه تمدنی نقش رادیکال و عدالت‌طلب را باور دارد. در این نقش باید بیشتر بدهی و کمتر بگیری. برای این ابوذر معبود اوست و شیخ خلیفه مازندانی. همین شر یعتی در یک حوزه تمدنی که نزاع می‌شود قصد دارد نهضت راه...

نقش ابوذری دکتر شریعتی ما

محمد ملکی شناخته تر از ان است که بخواهم درباره سوابقش بنویسم.سال ها قبل از تولد من و امثال من، امثال محمد ملکی مبارزه کرده اند، اما درباره منش و ویژگی هاو افکارش باید گفت و نوشت. ملکی را زمانی که رئیس دانشگاه تهران بود به نام شناختم. با آن سر همیشه رو به بالا و چهره ای که همیشه اعتراض و امید را در خود دارد. باز شنیده ام که بسیاری از جوانان مبارز...