facebook
تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان
۱ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

  برگرفته از : نامسلمان هنوز بسیاری از جوانان کشور نمی دانند که شریعتی چه سخنور و نویسنده شیادی بوده است.آیا اسلام یک دین اهریمنی نیست؟ او با مغلطه بافی […]

تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان