facebook
شهید مطهری یا دکتر شریعتی؟ آیا این مقاله توهین به هر دوی آنها نیست؟
۲۶ام آذر، ۱۳۸۸

رضا داوری در بیان خاطره ای از دیدار با مرحوم مطهری می گوید:” ایشان (مطهری) زبان به ستایش شریعتی گشودند و گفتند: بعضی از مقالات دکتر شریعتی و از جمله […]

شهید مطهری یا دکتر شریعتی؟ آیا این مقاله توهین به هر دوی آنها نیست؟