برچسب: جبهه ملی

نامه اولین کنگره دانشجویان ایرانی به مصدق

کنگره لوزان یک سال پس از کنگره پاریس سازمانهای دانشجویی ایرانی در اروپا و امریکا در صدد برآمدند تا با برگزاری کنگره ای صفوف خود را جهت مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی هر چه بیشتر متحدتر و مستحکم تر کنند . این تحرکات به دنبال تحولات داخلی ایران و تشکیل جبهه ملی دوم بود که شور و نشاط فراوانی در محافل و سازمانهای دانشجویی خارج از ایران به وجود آورده بود . تا قبل از...

شریعتی و جبهه ملی دوم

تحولات داخلی ایران از یک سو و از سوی دیگر سیاستهای جناح دموکرات امریکا در قبال ایران موجب تحرک نیروهای سیاسی شد . ۱٫ کنفدراسیون ( تاریخ جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور ۵۷-۱۳۳۲ ) ، افشین متین ، ترجمه ارسطو آذری ، نشر شیرازه سال ۱۳۷۸ چاپ اول ص ۱۰۱ جبهه ملی در ۳۰ مرداد ۱۳۳۹ با انتشار اعلامیه ای سراسری فعالیت دوباره خود را آغاز کرد و با فراخوان همه احزاب ملی...