facebook
من تو را دوست دارم
۵ام شهریور، ۱۳۸۹

من تو را دوست دارم.. تو دیگری را.. دیگری دیگری را.. و این چنین است که ما تنهاییم.. دکتر شریعتی

من تو را دوست دارم