facebook
بارالها
۸ام اردیبهشت، ۱۳۸۹

بارالها برای همسایه ای که نان مرا ربود نان، برای دوستی که قلب مرا شکست مهربانی، برای آنکه روح مرا آزرد بخشایش و برای خویشتن خویش آگاهی و عشق میطلبم. […]

بارالها
جملاتی از شریعتی
۲۴ام دی، ۱۳۸۸

دوستانی که جملات جدید دارند می توانند در بخش نظرات ارسال کنند تا دیگران از آن بهره برند. مسئولیت زاده توانایی نیست زاده آگاهی ست. و انسان بودن. دلی که […]

جملاتی از شریعتی