facebook
تاثیرگذاریها و تاثیرپذیرهای دکتر شریعتی
۱۷ام مهر، ۱۳۹۰

اگر آل احمد با نفوذترین چهره روشنفکری در دهه ۴۰ بود، بدون شک شریعتی در دهه ۵۰ این جایگاه را به خود اختصاص داد و نسل روشنفکر و جوانان تحصیل […]

تاثیرگذاریها و تاثیرپذیرهای دکتر شریعتی
شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران
۱۶ام مهر، ۱۳۹۰

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقلاب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاهیم و اندیشه های او را در نیز به گفتمان اسلام سیاسی […]

شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران