facebook
دکتر علی شریعتی
۱ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

– بیشتر دوستانی که وارد وبسایت ما می شوند، دوست دارند بدانند شریعتی کیست؟ در نگاه اول به دنبال زندگی نامه دکتر شهید می باشند، ما این نوشته را برای […]

دکتر علی شریعتی