facebook
غیبت هفت ماهه شریعتی از ارشاد
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۰

قطعا توپ رها شده از بیرون به زمین ارشاد موجب هدر رفتن نیروهای فکری و رکود در فعالیتهای حسینیه می شد که غیبت هفت ماهه شریعتی از حسینیه ارشاد در […]

غیبت هفت ماهه شریعتی از ارشاد