facebook
اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان
۲۴ام فروردین، ۱۳۹۰

دکتر شریعتی به رغم اینکه در دانشکده ادبیات تدریس می کرد ولی هفته ای یک بار روزهای پنجشنبه و جمعه شب به تهران می آمد و در حسینیه ارشاد سخنرانی […]

اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان
شریعتی و مخالفان او
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۰

علی همانند بسیاری از افراد آزاداندیش به خاطر نوآفرینی در عرصه فکر و اندیشه ، آماج انتقادات ، اعترضات ، تهمتها و دشنامهای این و آن قرار گرفت . بجز […]

شریعتی و مخالفان او
صاحب عقل
۳۱ام شهریور، ۱۳۸۹

اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی اعدام می کشانی ! بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب . و اگر مخالفان خود را به‌ زندان می فرستی! بدان صاحب عقلی […]

صاحب عقل