شریعتی، مدرنیته و غرب‏شناسی

علی عظیمی نژادان همبستگی، ۲۳/۳/۱۳۸۰ چکیده: موضع‏گیری در مقابل مدرنیته و مؤلفه‏های آن و همچنین تعیین جایگاه «غرب» بخشی از عمده‏ترین مسائلی است که روشنفکران دینی با آن مواجه‏اند. در این مقاله، تلاش شده است که با استناد به آثار مکتوب دکتر شریعتی، دیدگاه‏های او در سایه مسائل فوق مورد بازخوانی قرار گیرد و با طرح پرسش‏های فکری معاصر، پاسخ‏های شریعتی از میان آرای او استخراج شود. خلاصه نظر نویسنده آن است که هرچند درپاره‏ای...