facebook
دانلود کتاب سرود آفرینش
۱ام اردیبهشت، ۱۳۹۰

نام کتاب سرود آفرینش (دانلود+) نویسنده دکتر علی شریعتی توضیح درآغاز هیچ نبود، هرکس گمشده ای دارد، و این چنین مسیح زاده می شود،عدم نبودن مطلق است و خدا بودن […]

دانلود کتاب سرود آفرینش
ما سه تن بودیم
۳۰ام دی، ۱۳۸۹

ما سه تن بودیم ، یادم هست، سه تن : مسیح و عین القضاه و من، آنها که عقلشان به چشمشان است و فهمشان برده ی ذلیل تاریخ و جغرافی […]

ما سه تن بودیم