facebook
استخدام شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد
۲۷ام فروردین، ۱۳۹۰

باری زندگی علی در مشهد چنین می گذشت تا اینکه توسط دوستان مطلع شد که در تهران وزارت فرهنگ نیاز به کارشناس امور درسی دارد و از طریق همان دوستان […]

استخدام شریعتی در دانشکده ادبیات مشهد
اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان
۲۴ام فروردین، ۱۳۹۰

دکتر شریعتی به رغم اینکه در دانشکده ادبیات تدریس می کرد ولی هفته ای یک بار روزهای پنجشنبه و جمعه شب به تهران می آمد و در حسینیه ارشاد سخنرانی […]

اسلام شناسی درمشهد و جنجال مخالفان
دانلود کتاب خداحافظ شهر شهادت
۲۹ام آذر، ۱۳۸۹

نام کتاب خداحافظ شهر شهادت (دانلود+) نویسنده دکتر علی شریعتی توضیح به هنگامی که استاد از تدریس در دانشگاه مشهد محروم شد و در وزارت علوم در تهران بکار اداری […]

دانلود کتاب خداحافظ شهر شهادت