facebook
شریعتی، معلم انقلاب
۱۵ام مهر، ۱۳۹۰

دکتر تقی آزادارمکی دکتر علی شریعتی یکی از اندیشمندان جامعه اسلامی ایران است که بیش از اینکه به شرایط بعد از انقلاب و تحول بیندیشد، به شرایط و زمینه های […]

شریعتی، معلم انقلاب