مناسک حج

وقتی شریعتی از مناسک حج سخن می گوید

وقتی شریعتی به حج نگاه می کند بخشهایی از کتاب “تحلیل مراسم حج” از علی شریعتی را می خوانید در این روایت کمی تغییر در جملات و توالی آنان به کار رفته است . “اکنون، هنگام در رسیده است، لحظه ی دیدار است ذی حجه است… خلق با خدا وعده ی دیدار دارند، باید در …

وقتی شریعتی از مناسک حج سخن می گوید ادامه »