facebook
شریعتی و مخالفان او
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۰

علی همانند بسیاری از افراد آزاداندیش به خاطر نوآفرینی در عرصه فکر و اندیشه ، آماج انتقادات ، اعترضات ، تهمتها و دشنامهای این و آن قرار گرفت . بجز […]

شریعتی و مخالفان او
شریعتی و مطهری
۱۴ام فروردین، ۱۳۹۰

حسینیه ارشاد به تنهایی حامل یک بار مضاعف معنایی است و نسبت این همان با شریعتی پیدا کرده است۱ . و به رغم آن که افرادی پیش از ورود علی […]

شریعتی و مطهری