facebook
اسناد ساواک شهادت می دهند : خطر جدی
۲۲ام بهمن، ۱۳۸۸

نگاهی به پرونده حسینیه ارشاد اسناد ساواک شهادت می دهند… مهدی فاتحی حکومت دیکتاتوری پهلوی در دهه ۴۰ و اوایل ۵۰ مخالفان و دشمنان اصلی خود را یا در مبارزان […]

اسناد ساواک شهادت می دهند : خطر جدی