facebook
خاطرات مهندس بازرگان از دکتر شریعتی
۲۲ام تیر، ۱۳۹۰

در فاصله کوتاهی که به انتشار یادمان فراق معلم شهید انقلاب، دکتر علی شریعتی مانده بود با سئوالاتی پیرامون «نفش فکری دکتر در پیروزی انقلاب»، نگرش وی بر برداشت سنتی […]

خاطرات مهندس بازرگان از دکتر شریعتی