facebook
دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟
۲۱ام فروردین، ۱۳۹۱

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟ / اولین شهردار تهران توضیح می دهد | خاطره‌ای از مهندس محمد توسلی، اولین شهردار پس از انقلاب. مهندس محمد توسلی خاطره ای را […]

دکتر شریعتی چگونه نامِ خیابان شد؟