facebook
شریعتی ؛ اندیشه نا تمام
۱۵ام بهمن، ۱۳۸۸

دکتر علی شریعتی، پس از ربع قرنی از زمان درگذشت، هنوز از چهره‌های نامدار و پرهوادار و تاثیرگذاری بی‌بدیل در عرصه فکری و فرهنگی ایران است. شهرت و آوازه شریعتی […]

شریعتی ؛ اندیشه نا تمام