facebook
آنچه در کویر میروید، خیال است..
۲۰ام اردیبهشت، ۱۳۹۰

…آن چه در کویر می روید، گز و تاق است. این درختان بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاک و بی چشم […]

آنچه در کویر میروید، خیال است..
ای دریغا مرد…!
۲۶ام خرداد، ۱۳۸۸

من تمام دردهایت را ای غریبا مرد می نویسم بر برگ برگ را بر باد تند صبحگاهی می سپارم تا نشستن روی لوح سنگی تاریخ جا کند خوش در عمیق […]

ای دریغا مرد…!