انتقادات گروه (( ولایتی )) بر شریعتی

انتقادات گروه ولایتی را می توان حول دو محور اصلی دسته بندی کرد : ۱) انتقاد بر شریعتی و افکار او ۲) انتقاد بر موسسه حسینیه ارشاد و روابط حاکم بر آن . گروه ولایتی شریعتی را یک فکلی خودخواه تحصیل کرده غرب تلقی می کرد . فی المثل محمد علی انصاری قمی با اشاره به نحوه رفتار و ظاهر شریعتی نوشته بود : (( تو به عنوان یک مومن و یک واعظ نباید محاسن...