facebook
پاسخ شریعتی به برخی از انتقادها
۱۲ام فروردین، ۱۳۹۰

علی خود در پاره ای موارد به بعضی از انتقادات پاسخ داده است : (( … و از این همه گفته و نوشته من از اولی که قلم به دست […]

پاسخ شریعتی به برخی از انتقادها