facebook
دکتر شریعتی : کار من تمام شد
۲۲ام بهمن، ۱۳۸۸

روایت شریعتی از بستن حسینیه ارشاد کار من تمام شد پس از تعطیل کردن حسینیه توسط ساواک و متوقف شدن همه برنامه هایی که شریعتی برای حال و آینده این […]

دکتر شریعتی : کار من تمام شد