نسل جوان امروز و روشنفکر جامعه اسلامی چه نیازی به شناخت علی دارد؟

نیمه حرف – دکتر علی شریعتی می گوید: «اگر به یک‬ ‫مذهب خاص هم معتقد نباشی، باز به شناخت علی نیازمندی، که انسان امروز و بالاخص روشنفکرِ مسئول در جامعه‌های اسلامی، به شناختن علی بیش از هر قرن دیگر نیازمند است.»  آنچه می خوانید بخش هایی از سخنان دکتر علی شریعتی با عنوان «چه نیازی است به …

نسل جوان امروز و روشنفکر جامعه اسلامی چه نیازی به شناخت علی دارد؟ ادامه »