facebook
شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران
۱۶ام مهر، ۱۳۹۰

بسیاری از شاگردان شریعتی، پس از درگذشت وی و در جریان انقلاب، به پیروان امام خمینی پیوستند و مفاهیم و اندیشه های او را در نیز به گفتمان اسلام سیاسی […]

شریعتی و اسلام سیاسی چپ در ایران
دکتر کاظم سامی از شریعتی می گوید
۱۱ام فروردین، ۱۳۹۰

 در مورد اتهاماتی که موسسه حسینیه ارشاد و سخنران آن دکتر شریعتی می زدند . و جواب دکتر در مورد این اتهامات و دفاع  از خود . سال آخر فعالیت حسینیه ارشاد بود […]

دکتر کاظم سامی از شریعتی می گوید