facebook
نیایش”ی از دکتر علی شریعتی
۲۶ام مهر، ۱۳۸۸

خدایا: کافر کیست؟ مسلمان کیست؟ شیعه کیست؟ سنی کیست؟ مرزهای درست هرکدام ، کدام است؟ من آرزو می کنم که روزی سطح شعور و شناخت مذهبی ، در این تنها […]

نیایش”ی از دکتر علی شریعتی
تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان
۱ام اردیبهشت، ۱۳۸۸

  برگرفته از : نامسلمان هنوز بسیاری از جوانان کشور نمی دانند که شریعتی چه سخنور و نویسنده شیادی بوده است.آیا اسلام یک دین اهریمنی نیست؟ او با مغلطه بافی […]

تناقض گویی و بی احترامی های تناقض گویان