facebook
نفوذ اندیشه های شریعتی در کشورهای اسلامی
۸ام فروردین، ۱۳۹۰

رمز موفقیت شریعتی را در کشورهای اسلامی باید در تاکید و توجه ویژه وی به نقش مذهب در زندگی مردم دانست که مهم ترین رکن تاثیرگذار در زندگی و سلوک […]

نفوذ اندیشه های شریعتی در کشورهای اسلامی