facebook
ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید
۳ام بهمن، ۱۳۸۸

چه رنجی بزرگ تر از اینکه ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید را داشته باشد؟ و چه رنجی بالاتر از اینکه کسانی که می بینیم در چه سطحی از […]

ملتی عاشق علی باشد و عاقبت یزید