facebook
نیایش : یا رب! یا رب! یا رب!
۱۸ام اردیبهشت، ۱۳۸۹

«حمد و سپاس خدایی را سزاست که تیر حتمی قضایش را هیچ سپری نمی‌شکند و لطف و محبت و هدایتش را هیچ مانعی باز نمی‌دارد و هیچ آفریده‌ای به پای […]

نیایش : یا رب! یا رب! یا رب!
نیایش”ی از دکتر علی شریعتی
۲۶ام مهر، ۱۳۸۸

خدایا: کافر کیست؟ مسلمان کیست؟ شیعه کیست؟ سنی کیست؟ مرزهای درست هرکدام ، کدام است؟ من آرزو می کنم که روزی سطح شعور و شناخت مذهبی ، در این تنها […]

نیایش”ی از دکتر علی شریعتی
خدایا
۲۷ام تیر، ۱۳۸۸

ای خداوند! به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به مومنان ما روشنایی

خدایا
نیایش
۱۲ام آبان، ۱۳۸۷

خدایا! اخلاص ! اخلاص ! و می دانم ای خدا ، می دانم که برای عشق زیستن و برای زیبائی و خیر ، مطلق بودن ، چگونه آدمی را به […]

نیایش