صاحب عقل

صاحب عقل سخنان کوتاه   enikazemi

اگر خود را به‌ پای چوبه‌ی می کشانی ! بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب .

و اگر مخالفان خود را به‌ می فرستی! بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس .

و اگر با مخالفان خود به‌ در می افتی! بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو .

و اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و می پردازی و آنها را متقاعد می سازی و به‌ سخنان حق

آنها قناعت می کنی! بدان صاحب عقلی هستی‌ بسان .

مطالب مرتبط

49
دیدگاه بگذارید

avatar
46 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
محمدعلی ناظریمحمدمحمدسيروسmehdi Recent comment authors
  Subscribe  
Notify of
محمد
Guest
محمد

به نام خداوندی که پروردگار جهانیان است. شیعه : شیعه مظلومترین نام تاریخ است که از جان گذشتگانی به ریسمانش چنگ در آویختند و خود و فرزندان و زنان و اموال و دارایی خود را در پای معنای این واژه مقدس فدا کردند. و پیمانی لا گسست با خدای خویش بستند که از این مکتب پویشگر و آزادی خواه و جهاد گر و دامن گسترده در زیباترین مصحف های تاریخ روی بر نتابند -که درخشانترین نور مشکات لایزال در پس دروازه و ستون های این تفکر نا همتای انسانیت است . تفکری که ننگ را در همه ادوار عمر سیاسی… Read more »

محمد
Guest
محمد

به نام خداوندی که گریستن و مناجات را به آدم و ذریه اش آموخت دعا آدابی دارد و آن نیایش که رشد و تعالی آدمی در آن نیست دعا نیست. دعا چگونه خواستن از حضرت آفریدگار است چگونه گریستن برای انهزام سحاب اندوه هجر دعا دگرگون کننده نفس پریشان و نادان آدمی است با دعا اراده را توان پرورد و به درون میعاد گاه سرالاسرار توان پر کشید. و جلیس دلشدگان است که خواهد دوستان دل شکسته اش بر اریکه پادشاهی دل تکیه زنند. دعا بی پروا رفتن به تمامی قلمروهای بی سویی است. اقلیم هایی که ابلیس را در… Read more »

محمد
Guest
محمد

به نام خدا

محمد
Guest
محمد

به نام خدایی که زمان را آفرید اجتهاد: اجتهاد کوشیدن برای استنباط حقیقت از استخراج معانی در متون مذهب است. اجتهاد ترازوی متعادل کننده معارف دین در هر زمان و در ادوار تاریخ مذهب است. حکمی که از معرفت به لایه های درونی مذهب صادر می گردد باید متناسب با زمان و جغرافیای اقوام و در یک نگاه امت اسلام باشد و در محدوه جغرافیایی هم- در جوف معرفت پیروان خانه گزیند. اجتهاد انعطاف در برابر تغییر زمان و استخدام متغییر های موجود و مفید- و استحکام معرفت به ساختار مذهب است. در مسند اجتهاد قرار گرفتن و بر مصدر… Read more »

محمد
Guest
محمد

به نام خداوند مهربانی که عقل را آفرید. عقلانیت: عقلانیت واژه ای است که در میان محافل روشنفکری برای اشتداد تعالی در سخن بکار می رود و بعضا” در محافل دیگر. عقلانیت از عقل است و عقل نیرویی است مدرک که با انضمام به منطق به آزمون و خطا می پردازد و پدیده های عالم را مورد کنکاش و تدقیق و معرفت شناسی بر مبنای عقل قرار می دهد. عقل عنصری است از عالم لاهوت- و خداوند عقل را منشاء دانایی و بینش و آگاهی و استمرار معرفت به روابط میان اشیاء و علت ها و معلو ل ها قرار… Read more »

محمد
Guest
محمد

به نام خداوند بخشنده مهربان شهادت: شهادت برترین رکن اسلام است . اگر نماز ستون باشد شهادت سایبان دین است ستری است که ستون دین را از گزند هجوم های وحشیانه در امان نگاه میدارد. ملتهای حق طلب که در مقابل دراعه پوشان و خلفای دروغین عرب مقابله می کنند خونشان پاک است و شهید راه حق محسوب می گردند. آنها که جامه رسول الله را پوشیده اند و عقل گریزند و فتاوی مضحک صادر می کنند کشتنشان مباح است مگر آنکه توبه کنند. و فرماندهانی که دستور شلیک گلوله به سوی معترضان صادر می کنند باید مجازات شوند و… Read more »