نویسنده: مینا طیبی

آخرین نامه دکتر شریعتی به پسرش

احسان عزیز! لابد تعجب می کنی که من از بلژیک دارم برایت نامه می نویسم! از کارهای خدا چه دیده ای؟ زندگی من سراسر معجزه لطف خداوندمان است و گاه فکر می کنم که اگر این کرامات را روزی بنویسم خواندنی خواهند شد! نمی دانم که در طرح بزرگ خدا من چه نقشی دارم و چه سرنوشتی؟ ولی اینقدرها مطمئنم که بی هیچ نیست وگرنه باید بارها رفته بودم و تا حال هفت کفن پوسانده...

تعدد زوجات در اسلام

گرفتاری ما این است الان مسائل اسلامی و قوانین اسلامی در جامعه ی اسلامی غالبا به شکلی عملی می شود که زشت و در ذهن روشنفکر متهم است روشنفکر هم حق دارد این نوع عمل را نفرت بار بشمارد اما چون نمی توان این شکل کنونی را از روح قانون اول تفکیک کرد و روح قانون اسلامی را تحلیل کرد خود به خود چنین وضعی پیش آمده که این مسائل درنسل جوان متهم هستند .در...

اسلام، نه رآلیسم، نه ایده آلیسم، هر دو

یکی از خصوصیات اسلام این است که واقعیت های عینی و جبر جامعه را می پذیرد و به وجودشان اعتراف می کند در این جا نیز بینش اسلام بینش خاصی است در مکتب های ایده آلیستی همه ی تکیه ها انحصارا بر ارزشهای متعالی و ایده آل های مطلق و محبوب است و هر واقعیتی را که با آن ها ناسازگار باشد با قاطعیت طرد می کند و یا ریشه کن ! خشم مالدوستی و.....

عشق تنها کار بی چرای عالم است

عشق تنها کار بی چرای عالم است چه، آفرینش بدان پایان می گیرد معشوق من چنان لطیف است، که خود را به “بودن” نیالوده است، که اگر جامه ی وجود بر تن می کرد ، نه معشوق من بود، دکتر علی شریعتی مجموعه آثار ۳۳

تفاوت های تشیع علوی با تشیع صفوی

برای درک کامل تشیع علوی و تفاوت آن با تشیع صفوی مطالعه ی بسیار لازم است . اما به طور کلی نیز این دو در عقاید و اصول تشیع متفاوتند البته تشیع صفوی نیز همان اسامی را به کار می برد اما باطن امر را دگرگون ساخته است و شاید به همین جهت است که شیعیان علوی را از شیعیان صفوی تشخیص نمی دهیم زیرا که در ظاهر هر دو شبیه می نمایند . در...

متد پیامبر

سه متد مشخص: متد سنتی و محافظه کار (ترادیسیونالیسم،کنسرواتیسم ) رهبر محافظه کار اجتماعی سنت ها را هر چه قدر غلط و خرافی حفظ می کند . متد انقلابی (رولوسیونیست ) رهبرانقلابی به شدت و ناگهانی سنت ها را ریشه کن می کند . متد اصلاحی (رفورمیست ) رهبراصلاح طلب می کوشد تا یک سنت را به تدریج تغییر دهد و عوامل اجتماعی را برای اصلاح آن فراهم کند . در متد اولیه استدلال این...