هنر و رسالت مردمی شریعتی

علی که در این سالهای میانی و پایانی تحصیلات دانشجویی ، شور و نشاط تازه ای به خود گرفته بود ، با تلاشی خستگی ناپذیر هر شماره نشریه ایران آزاد را با با دو یا سه مقاله از خودش درباره موضوعات مختلف و بخصوص مسائل داخلی ایران منتشر می کرد .

هنر و رسالت مردمی شریعتی شریعتی و جامعه شناسی طرحی از یک زندگی مقالات   enikazemi

۱٫ استشهاد علی بر جمله مصدق ناظر بر تلقی ویژه مصدق از جناح بندی درون حزب توده است بدین مضمون که در سالهای بعد از شهریور ۲۰ روسیه شوروی به کمک حزب توده و به خصوص جناحی از آن معروف به جناح کامبخش – کیانوری گرفتن امتیاز نفت شمال ایران را برای روسها در قبال انگلیسی ها دنبال می کرد و در سالهای ۳۰ تا ۳۲ که نهضت ملی شدن نفت به رهبری مصدق در جریان بود ، حزب توده و این جناح با مخدوش کردن تضادها و درک غلط از ماهیت طبقاتی مصدق و جبهه ملی با مواضع انحرافی خود ، آب به آسیاب دشمن اصلی نهضت ملی ایران یعنی انگلیسی ها می ریخت وازآن زمان به جناح نفتی – انگلیسی معروف شد که مصدق هم در دادگاه بدان اشاره کرده است .

فعال شدن جنبش ایران بعد از یک فترت ۷ ساله از کودتای ۲۸ مرداد ، رشد جنبشهای آزادیبخش و پیروزی و استقلال کشورهایی مانند الجزایر و کوبا ، مشی و مواضع مستقل کشورهای غیر متعهدی مانند هند و مصر و غنا ، بیش از پیش موجب سرزندگی و شادابی روحیه علی در پرداختن به مسائل کلان و حاد اجتماعی – سیاسی در وجه داخلی و خارجی شده بود و او که اکنون در پاریس و در متن اخبار تحولات جهانی و نیز در ارتباط تنگانگ با جنبش دانشجویی قرار گرفته بود دیگر نمی توانست به خود بیندیشد و به احساسات و عواطف روحی و فردی خویش پاسخ دهد . او با احساس مسئولیت در قبال مردم و نیز قربانی کردن نیازهای فردی خویش در برابر ضرورتهای زمان ( به قول خودش عصر و نسل ) در نامه ای خطاب به نعمت میرزازاده ( م . آزرم ) شاعر و دوست قدیمی اش به تاریخ اول مه ۱۳۴۱ ، روحیات خویش را چنین توضیح داده است : (( من متاسفم درباره شعر و شاعری دیگر نمی توانم اظهار لحیه ای کنم چون چند سالی است دیگر از زیبایی ها لذت نمی برم و دردهای ادبی و شاعرانه را احساس نمی کنم و ورزش می کنم تا از یک اهل حال حساس به صورت یک آدم خشک متفکر درآیم ( البته متفکر به معنی لغوی و محدود آن ) ، زیرا من دیگر آدم خودم نیستم چند سالی است اینجا نان مردم را می خورم ، نمی توانم درد خودم را بکشم ، بنابراین به شعر نمی اندیشم .

می اندیشم که وقتی به ایران برگردم ، از کجا آغاز کنم ؟۱ ))

علی ضمن سالهای تحصیل در خارج از کشور و فعالیت در عرصه سیاسی ، همواره تلاش می کرد به نحوی بین دنیای درون و بیرون وحدت ایجاد نماید و بین هنر و شعر متفنن با هنر و شعر متعهد تمایز بگذارد . او با ترجمه مقاله شعر چیست ؟ سارتر ، رویکرد متعهدانه ای به ادبیات و هنر داشت :

(( اگر شاعری به جای معاشرت با شعرای دیگر ، رفت و آمد به محافل شعری و ادبی و رفت و برگشت فاصله میان منوچهری و نیما بتواند با مردم جامعه خودش انس بگیرد ، به قهوه خانه ها ، تکیه ها ، مجلس های روضه خوانی ، سر گذرها ، توی کارخانه ها و سر خرمن ها برود و با زبان احساس و دردهای آنها آشنا شود اصلاح می شود ، احساسی تازه می گیرد و شعرش آن وقت دیگر یک اثر منفی نیست ، بلکه یک عامل و نیروی مثبت معنوی و اجتماعی می شود۲ )) .

در مطلب فوق ، علی جدایی شاعر از واقعیت را یک بیماری می داند و ارتباط صمیمانه با آن را یگانه راه اصلاح شاعر .

علی با نقد رفتارهای شاعران بریده از مردم زیبایی را از محدوده نمودهای محسوس و ظاهری خارج می سازد و ردپای آن را در گستره نهضتها و انقلابها ، ایثارها و گذشتها و … می بیند : (( شک نیست که در نهضت ها ، انقلاب ها ، در آزادی ، عدالت ، مردم ، انتقام ، ایمان ، عشق به دیگران ، انسانیت ، جهاد و فداکاری لااقل همان اندازه زیبایی و طراوت هست که در عشق و یاس و ناز و هجران و رقیب و کمان ابر و سایر اعضای طرف مقابل ! ))۳

۱٫ م.آ.۳۴٫ص۶۷ و م.آ.اص ۸۶ .

۲٫ م.آ۳۴ ص ۶۷

۳٫ م.آ.۱ ص ۶۸

این رویکرد زیبا شناختی ، متاثر از تجارب نظری و عملی است که علی در حیات اجتماعی و سیاسی خود در ایران و اروپا کسب کرده بود ، تجربه ای که بعدها با ورود به ایران و آغاز فعالیتهای فکری – فرهنگی اش اندیشه سیاسی را عالیترین وجه اندیشه اجتماعی قلمداد کرد .۱

او با همین گرایش متعهدانه ، در هر سر مقاله ای که در نشریه ایران آزاد می نوشت به رژیم شاه حمله می کرد و تمامی رویدادها و تحولات داخلی ایران را به بوته نقد و تحلیل می گذاشت ، او از افزایش بودجه نظامی رژیم کودتا و کسر شدن بودجه فرهنگ و بهداشت به ضرر مردم و … سخن می گفت و عامل اصلی و مسبب این تیره روزیها و سیاستهای بی رویه و غلط را ، شخص شاه و دربار کثیف کودتاچی می دانست.۲

(( کیست که امروز نداند مسئول این همه تباهی و تیره روزی کیست . کیست که امروز نداند چگونه سرمایه عظیم ملی ما یعنی درآمد سرشار نفت به دست چه نامردانی در اختیار استعمارگران غربی گذارده شده و در عوض شانه های ملت ایران در زیر بار قرض های کمرشکن خارجی خرد گشته است . کیست که امروز نداند چه دستی ملت ما را در قید و بند قراردادهای نظامی و تعهدات ضدملی قرار داده است . و بالاخره کیست که امروز نداند چه کسی حکومت استبدادی و مطلقه را بر سرزمین ما حکمفرما ساخته و به دنبال کودتای ننگین بیست و هشتم مرداد علیه حکومت ملی پیشوای ملت دکتر محمد مصدق صورت گرفت پا به روی قانون اساسی ایران و حکومت مشروطه نهاده است . آری کیست که نداند مسبب همه این تیره روزیها و عقب ماندگی ها همه این خیانت ها و دزدی ها همه این فساد و تباهی ها هیئت حاکمه کثیف و جنایتکار ایران و در صدر آن شخص شاه است . ))۳

 

منابع :

کتاب : طرحی از یک زندگی، پوران شریعت رضوی – (همسر دکتر علی شریعتی)

نشر الکترونیکی : وب سایت شریعتی در نیمه حرف.کام، اِنی کاظمی – (Shariati.Nimeharf.Com)

نوروز در آثار دکتر شریعتی

نوشته ای که در پی خواهد آمد با همین عنوان در مجموعه آثار۱۳ –هبوط در کویر- و به عنوان فصلی از کتاب کویر منتشر شده است. علی شریعتی در مقدمه این نوشته آورده است:

«در اسفند سال ۴۶ دانشجویان تاریخ به عنوان سفر علمی به عراق رفتند و من نیز ابتدا عازم بودم اما در آخرین لحظات ناگهان قسمت نشد. چون نوروز را در سفر بودند و آنجا جشن می گرفتند این نوشته را به در خواست همکارات گرامی بر سر راه نوشتم تا در آن اجتماع بخوانند. و اینک به یاد آن حادثه »

نوروز در آثار دکتر شریعتی كويريات (کویر) مقالات   enikazemi

***

سخن تازه از نوروز گفتن دشوار است. نوروز یک جشن ملی است، جشن ملی را همه می شناسند که چیست نوروز هر ساله برپا می شود و هر ساله از آن سخن می رود. بسیار گفته اند و بسیار شنیده اید پس به تکرار نیازی نیست؟ چرا هست. مگر نوروز را خود مکرر نمی کنید؟ پس سخن از نوروز را نیز مکرر بشنوید. در علم و و ادب تکرار ملال آور است و بیهوده «عقل» تکرار را نمی پسندد: اما «احساس» تکرار را دوست دارد، طبیعت تکرار را دوست دارد، جامعه به تکرار نیازمند است و طبیعت را از تکرار ساخته اند: جامعه با تکرار نیرومند می شود، احساس با تکرار جان می گیرد و نوروز داستان زیبایی است که در آن طبیعت، احساس، و جامعه هر سه دست اندرکارند.
نوروز که قرن های دراز است بر همه جشن های جهان فخر می فروشد، از آن رو هست که این قرارداد مصنوعی اجتماعی و یا بک جشن تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی زمین و آسمان و آفتاب و جشن شکفتن ها و شور زادن ها و سرشار از هیجان هر «آغاز».
جشن های دیگران غالباً انسان را از کارگاه ها، مزرعه ها، دشت و صحرا، کوچه و بازار، باغها و کشتزارها، در میان اتاق ها و زیر سقف ها و پشت درهای بسته جمع می کند: کافه ها، کاباره ها، زیر زمین ها، سالن ها، خانه ها … در فضایی گرم از نفت، روشن از چراغ، لرزان از دود، زیبا از رنگ و آراسته از گل های کاغذی، مقوایی، مومی، بوی کندر و عطر و … اما نوروز دست مردم را می گیرد و از زیر سقف ها و درهای بسته فضاهای خفه لای دیوارهای بلند و نزدیک شهرها و خانه ها، به دامن آزاد و بیکرانه طبیعت می کشاند: گرم از بهار، روشن از آفتاب لرزان از هیجان آفرینش و آفریدن، زیبا از هنرمندی باد و باران، آراسته با شکوفه، جوانه، سبزه و معطر از بوی باران، بوی پونه، بوی خاک،
شاخه های شسته، باران خورده، پاک …
نوروز تجدید خاطره بزرگی است: خاطره خویشاوندی انسان با طبیعت. هر سال آن فرزند فراموشکار که، سرگرم کارهای مصنوعی و ساخته های پیچیده خود، مادر خویش را از یاد می برد، با یادآوری وسوسه آمیز نوروز به دامن وی باز می گردد و با او، این بازگشت و تجدید دیدار را جشن می گیرد. فرزند در دامن مادر، خود را باز می یابد و مادر، در کنار فرزند و چهره اش از شادی می شکفد اشک شوق می بارد فریادهای شادی می کشد، جوان می شود، حیات دوباره می گیرد. با دیدار یوسفش بینا و بیدار می شود.
تمدن مصنوعی ما هر چه پیچیده تر و سنگین تر می گردد، نیاز به بازگشت و باز شناخت طبیعت را در انسان حیاتی تر می کند و بدین گونه است که نوروز بر خلاف سنت ها که پیر می شوند فرسوده و گاه بیهوده رو به توانایی می رود و در هر حال آینده ای جوان تر و درخشان تر دارد، چه نوروز را ه سومی است که جنگ دیرینه ای را که از روزگار لائوتسه و کنفوسیوس تا زمان روسو و ولتر درگیر است به آشتی می کشاند.
نوروز تنها فرصتی برای آسایش، تفریح و خوشگذرانی نیست: نیاز ضروری جامعه، خوراک حیاتی یک ملت نیز هست. دنیایی که بر تغییر، تحول، گسیختن، زایل شدن، در هم ریختن و از دست رفتن بنا شده است، جایی که در آن آنچه ثابت است و همواره لایتغیر و همیشه پایدار، تنها تغییر است و ناپایداری، چه چیز می تواند ملتی را، جامعه ای را، در برابر ارابه بی رحم زمان – که بر همه چیز می گذرد و له می کند و می رود هر پایه ای را می شکند و هر شیرازه ای را می گسلد – از زوال مصون دارد؟
هیچ ملتی یا یک نسل و دو نسل شکل نمی گیرد: ملت، مجموعه پیوسته نسل های متوالی بسیار است، اما زمان این تیع بیرحم، پیوند نسل ها را قطع می کند، میان ما و گذشتگانمان، آنها که روح جامعه ما و ملت ما را ساخته اند، دره هولناک تاریخ حفر شده است قرن های تهی ما را از آنان جدا ساخته اند : تنها سنت ها هستند که پنهان از چشم جلاد زمان، ما را از این دره هولناک گذر می دهند و با گذشتگانمان و با گذشته هایمان آشنا می سازند. در چهره مقدس این سنت هاست که ما حضور آنان را در زمان خویش، کنارخویش و در «خود خویش» احساس می کنیم حضور خود را در میان آنان می بینیم و جشن نوروز یکی از استوارترین و زیباترین سنت هاست.
در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می داریم، گویی خود را در همه نورزهایی که هر ساله در این سرزمین بر پا می کرده اند، حاضر می یابیم و در این حال صحنه های تاریک و روشن و صفحات سیاه و سفید تاریخ ملت کهن ما در برابر دیدگانمان ورق می خورد، رژه می رود. ایمان به اینکه نوروز را ملت ما هر ساله در این سرزمین بر پا می داشته است، این اندیشه های پر هیجان را در مغز مان بیدار می کند که: آری هر ساله حتی همان سالی که اسکندر چهره این خاک را به خون ملت ما رنگین کرده بود، در کنار شعله های مهیبی که از تخت جمشید زبانه می کشید همانجا همان وقت، مردم مصیبت زده ما نوروز را جدی تر و با ایمان سرخ رنگ، خیمه بر افراشته بودند و مهلب خراسان را پیاپی قتل عام می کرد، در آرامش غمگین شهرهای مجروح و در کنار آتشکده های سرد و خاموش نوروز را گرم و پر شور جشن می گرفتند.
تاریخ از مردی در سیستان خبر می دهد که در آن هنگام که عرب سراسر این سرزمین را در زیر شمشیر خلیفه جاهلی آرام کرده بود از قتل عام شهرها و ویرانی خانه ها و آوارگی سپاهیان می گفت و مردم را می گریاند و سپس چنگ خویش را بر می گرفت و می گفت: ” اباتیمار : اندکی شادی باید ” نوروز در این سال ها و در همه سال های همانندش شادی یی این چنین بوده است عیاشی و «بی خودی» نبوده است. اعلام ماندن و ادامه داشتن و بودن این ملت بوده و نشانه پیوند با گذشته ای که زمان و حوادث ویران کننده زمان همواره در گسستن آن می کوشیده است. نوروز همه وقت عزیز بوده است؛ در چشم مغان در چشم موبدان، در چشم مسلمانان و در چشم شیعیان مسلمان. همه نوروز را عزیز شمرده اند و با زبان خویش از آن سخن گفته اند. حتی فیلسوفان و دانشمندان که گفته اند “نوروز روز نخستین آفرینش است که اورمزد دست به خلقت جهان زد و شش روز در این کار بود و ششمین روز ، خلقت جهان پایان گرفت و از این روست که نخستین روز فروردین را اهورمزد نام داده اند و ششمین روز را مقدس شمرده اند. چه افسانه زیبایی زیباتر از واقعیت راستی مگر هر کسی احساس نمی کند که نخستین روز بهار، گویی نخستین روز آفرینش است. اگر روزی خدا جهان را آغاز کرده است. مسلماً آن روز، این نوروز بوده است. مسلماً بهار نخستین فصل و فروردین نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفرینش است. هرگز خدا جهان را و طبیعت را با پاییز یا زمستان یا تابستان آغاز نکرده است. مسلماً اولین روز بهار، سبزه ها روییدن آغاز کرده اند و رودها رفتن و شکوفه ها سر زدن و جوانه ها شکفتن، یعنی نوروز بی شک، روح در این فصل زاده است و عشق در این روز سر زده است و نخستین بار، آفتاب در نخستین روز طلوع کرده است و زمان با وی آغاز شده است. اسلام که همه رنگ های قومیت را زدود و سنت ها را دگرگون کرد، نوروز را جلال بیشتر داد، شیرازه بست و آن را با پشتوانه ای استوار از خطر زوال در دوران مسلمانی ایرانیان، مصون داشت. انتخاب علی به خلاف و نیز انتخاب علی به وصایت، در غدیر خم هر دو در این هنگام بوده است و چه تصادف شگفتی آن همه خلوص و ایمان و عشقی که ایرانیان در اسلام به علی و حکومت علی داشتند پشتوانه نوروز شد. نوروز که با جان ملیت زنده بود، روح مذهب نیز گرفت: سنت ملی و نژادی، با ایمان مذهبی و عشق نیرومند تازه ای که در دل های مردم این سرزمین بر پا شده بود پیوند خورد و محکم گشت، مقدس شد و در دوران صفویه، رسماً یک شعار شیعی گردید، مملو از اخلاص و ایمان و همراه با دعاها و اوراد ویژه خویش، آنچنان که یک سال نوروز و عاشورا در یک روز افتاد و پادشاه صفوی آن روز را عاشورا گرفت و روز بعد را نوروز. این پیری که غبار قرن های بسیار بر چهره اش نشسته است، در طول تاریخ کهن خویش، روزگاری در کنار مغان، اوراد مهر پرستان را خطاب به خویش می شنیده است پس از آن در کنار آتشکده های زردشتی، سرود مقدس موبدان و زمزمه اوستا و سروش اهورامزدا را به گوشش می خوانده اند از آن پس با آیات قرآن و زبان الله از او تجلیل می کرده اند و اکنون علاوه بر آن با نماز و دعای تشیع و عشق به حقیقت علی و حکومت علی او را جان می بخشند و در همه این چهره های گوناگونش این پیر روزگار آلود، که در همه قرن ها و با همه نسل ها و همه اجداد ما، از اکنون تا روزگار افسانه ای جمشید باستانی، زیسته است و با همه مان بوده است ، رسالت بزرگ خویش را همه وقت با قدرت و عشق و وفاداری و صمیمیت انجام داده است و آن، زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از سیمای این ملت نومید و مجروح است و در آمیختن روح مردم این سرزمین بلاخیز با روح شاد و جانبخش طبیعت و عظیم تر از همه پیوند دادن نسل های متوالی این قوم که بر سر چهار راه حوادث تاریخ نشسته و همواره تیغ جلادان و غارتگران و سازندگان کله منارها بند بندش را از هم می گسسته است و نیز پیمان یگانگی بستن میان همه دل های خویشاوندی که دیوار عبوس و بیگانه دوران ها در میانه شان حایل می گشته و دره عمیق فراموشی میانشان جدایی می افکنده است. و ما در این لحظه در این نخستین لحظات آغاز آفرینش نخستین روز خلقت، روز اورمزد، آتش اهورایی نوروز را باز بر می افروزیم و درعمق وجدان خویش، به پایمردی خیال، از صحراهای سیاه و مرگ زده قرون تهی می گذریم و در همه نوروزهایی که در زیر آسمان پاک و آفتاب روشن سرزمین ما بر پا می شده است با همه زنان و مردانی که خون آنان در رگ هایمان می دود و روح آنان در دل هایمان می زند شرکت می کنیم و بدین گونه، بودن خویش، را به عنوان یک ملت در تند باد ریشه برانداز زمان ها و آشوب گسیختن ها و دگرگون شدن ها خلود می بخشیم و در هجوم این قرن دشمنکامی که ما را با خود بیگانه ساخته و خالی از خوی برده رام و طعمه زدوده از شخصیت این غرب غارتگر کرده است، در این میعاد گاهی که همه نسل های تاریخ و اساطیر ملت ما حضور دارند با آنان پیمان وفا می بندیم امانت عشق را از آنان به ودیعه می گیریم که هرگز نمیریم و دوام راستین خویش را به نام ملتی که در این صحرای عظیم بشری ریشه، در عمق فرهنگی سرشار از غنی و قداست و جلال دارد و بر پایه اصالت خویش در رهگذر تاریخ ایستاده است بر صحیفه عالم ثبت کنیم .

خاکشیریسم

داستان آن دلاک (کارگر حمام) را حتما شنیده اید؟ در زمان قدیم که حمام های چهل ستون چهل پنجره بود- و حالا چیزهای دیگری جانشین آنها شده- دلاکها تمام علوم را دارا بودند و معمولا مورد مشورت همه ی شخصیت ها قرار می گرفتند، چون در یک حالتی مشتری در اختیار دلاک واقع میشد که کاملا تسلیم او بود،مدت حمام هم معمولا طولانی بود،بنابراین درد دلها و اسرار مشتری در ضمنی که دلاک مشغول کیسه کشیدن او بودباز میشد.یکروز یک مشتری در حالیکه زیر دست دلاک بود ،با او درد دل می کرد و می گفت:

“مدتی است کمرم درد می کند و شبها نمی توانم بخوابم،هر دوایی هم که خورده ام نتیجه ای نداره …”

دلاک گفت:”اتفاقا دوای این خیلی ساده است شما یک سیر خاکشیر بگیرید و شب در آب نم کنید و بگذارید تا صبح خیس بخورد،بعد صبح ناشتا میل کنید،همین!مشتری هم اظهار تشکر کرد.

پس از مدتی باز مشتری گفت :”نمی دانم علامت پیری است! چشمم کم نور شده.دکتر می گوید باید عینک بزنی و عینک زدن هم برای من قابل تحمل نیست.نمی دانم چه بکنم،چشمم به خط قرآن نمی گیرد.دلاک بیدرنگ حرف او را می برد و می گوید :اتفاقا امتحان شده،شما یک سیر خاکشیر بگیرید،شب نم می کنید،ناشتا پیش از صبحانه میل می فرمائید،سه شب این کار را بکنید افاقه می شود.

باز مدتی می گذرد و مشتری چند تا مرض دیگرش را می گوید دلاک باز هم همین خاکشیر را تجویز می کند.در آخر مشتری برای اینکه مسیر حرف را عوض کند می گوید:”زندگی خیلی عوض شده،با همین حقوق و با همین درآمد چند سال پیش من یک زندگی مرفهی داشتم حالادرآمدهایی هم بر حقوقم اضافه شده باز هم هشتم گرو نهم است،به طوری که از چشم طلبکارها اصلا از خانه نمی توانم بیرون بیایم!” دلاک می گوید:”یک سیر خاکشیر شما نم می کنید و…” مشتری اعتراض می کند که این چه جور دوایی است که هم بدرد کمر میخورد هم بدرد چشم میخورد و هم بدرد قرض؟؟!!

دلاک توضیح میدهد که سی سال تمام من هر شب یک سیر خاکشیر نم می کنم،صبح ناشتا می خورم و تا حالا هیچ بدی از آن ندیده ام!

یک نوع “تشیع خاکشیری”،مکتب خاکشیری،خاکشیریسم!!

_____

تشیع علوی و تشیع صفوی

تمدن چیست ؟ (بخش دوم)

خصوصیاتِ ناتورالیسم :

۱٫ در ورای طبیعت هیچ چیز وجود ندارد.

۲٫ در طبیعت هیچ عاملی از خارج تأثیر ندارد.

۳٫ همۀ پدیده های موجود در هستی، پدیده های جبریِ طبیعت هستند.

اگزیستانسیالیسم، ناتورالیسم نیست، چون می گوید همۀ موجودات ساختۀ طبیعتند ولی انسان جورِ دیگر ساخته شده است. ناتورالیست کسی است که همۀ پدیده های موجود در طبیعت را جزءِ طبیعت میداند، پس انسان مانندِ یک تکه سنگ جزءِ طبیعت است.

۴٫ طبیعت دارای حرکت، نظام و حیات و زندگیِ یکنواخت، هماهنگ و استوار بر عقل می باشد. یعنی طبیعت یک پیکره ای است هماهنگ، اولا حرکت دارد، ثانیا زنده است، ثالثا این حرکت بر اساسِ نظم و جهت است. ناتورالیسم از این جا با ماتریالیسم جدا میشود، طبیعت حرکت دارد، موجودِ زنده است و بر اساسِ نظم و جهت است و این نظم و جهت بر اساسِ روابطِ عقلی است، این روابطِ عقلیِ حرکات و نظامِ طبیعت بر اساسِ قانونِ علیت است و هر پدیده ای را که به شکلِ علت و معلول توجیهش نکنیم، غلط است، ( دکارت به علیت معتقد نیست، ولی به عقل معتقد است ).

۵٫ جهتِ حرکتِ طبیعت به طرفِ تکامل است، از نظم به کمال و از سادگی به پیچیدگی است، این مسیرِ طبیعت است.

۶٫ تنها و تنها ملاکِ صحت و ملاکِ حقیقت، رفتارِ طبیعت است، آنچه انسان استدلال میکند درست نیست و رفتارِ طبیعت درست است.

چه چیز حق است و چه چیز باطل ؟ آنچه که طبیعت اقتضاء میکند. اگر آن را در یک مسألۀ خانوادگی مطالعه کنیم یک پزشک که ناتورالیست نیست معتقد است که به محضِ تولد، بچه را باید به سازمانی داد که اداره اش کند که همه را به یک شکل تربیت کند و همه از پرورشِ صحیح و غذای کافی برخوردار باشند. ثانیا در یک شهرِ مثلاً پنج میلیونی که یک میلیون مرد و زن دارد، ۵۰۰ هزار زن به اسمِ مادر برای یک یا دو بچه فلج نشوند و تمامِ این بچه ها را در سازمان های اجتماعی که با آخرین متدِ تعلیم و تربیت اداره می شوند بسپاریم و ۵۰۰ هزار مادر را آزاد کنیم که به کارِ اجتماعی بپردازند. ولی ناتورالیسم با این مخالف است، به چه دلیلِ؟ آنها معتقدند که با این عمل در وقت صرفه جویی میشود و تمامِ بچه ها را ۵۰۰ نفر میتوانند در یک واحد یعنی در یک سازمانِ اجتماعی تربیت کنند. از لحاظِ اقتصادی هم صرفه جویی می شود، از لحاظِ قدرتِ اجتماعی هم همان طور، هم چنین مادرهای نادان بچه های خود را تربیت نمیکنند. ولی ناتورالیسم با این استدلال ها کاری ندارد، می گوید این عمل برخلافِ طبیعت است. طبیعت، کودک را در دامنِ مادر متولد می کند و جایش باید در دامانِ مادر باشد و از شیرِ مادر تغذیه کند.

لائوتسو اولین متفکری است در تاریخِ بشر که طرفدارِ اصالتِ طبیعت است.

ملاک و جان و روحِ مکتبِ ناتورالیسم که در قرنِ ۱۸ رشد می کند، مالِ لائوتسو است که مالِ قرنِ هفتمِ قبل از میلاد است. لائوتسو می گوید : طبیعت رودخانه ای است که بر اساسِ ناموسِ کلی، یعنی قانونِ کلی حرکت میکند و این حرکتِ کلی مالِ همۀ طبیعت است و ما اجزاءِ طبیعت هستیم و به طورِ منطقی باید حرکتِ خودمان را با حرکتِ کلیِ طبیعت هماهنگ کنیم. طبیعت کاروانی است که به طرفِ جهتِ خاصِ خودش حرکت میکند و ما توی این کشتی هستیم که با این کاروان حرکت می کند و نمی توانیم جدا از مسیر و حرکتِ کلی که حاکم بر نظامِ طبیعت باشد، حرکت کنیم. در غیر این صورت خطا کرده و گورِ خود را کنده ایم و خود را منحط کرده ایم. آن قانونِ کلی و شاهراهِ عظیمی که طبیعت در آن حرکت می کند تائو نام دارد. تائوییسم یعنی مکتبِ اصالتِ تائو، زیربنای تمامِ مکاتبِ مختلفِ ناتورالیسم در حال و گذشته.

تائوئیسم و ناتورالیسم که مبتنی بر تائو است انسان را میخواهد جبرا تابعِ طبیعت کند و آزادی و اندیشۀ انسان را نفی میکند و این طرزِ تفکری صد در صد مادی است، ولی ملاکِ اصلی و سرچشمۀ نخستین عرفان به عقیدۀ من تائوئیسم است. خودِ تائو در چین معنیِ معمولی دارد که الان هم به کار میرود و به معنای بسترِ رودخانه است.

چرا میگوید بسترِ رودخانه ؟ برای اینکه میخواهد بگوید راهی که طبیعت در آن روان است و به هدف و سر منزلِ خاص می رسد، این است. بنابراین مفهومِ ناموسِ طبیعت بیشتر به این بسترِ رودخانه نزدیک است، زیرا آب حرکت میکند و بر روی این بستر روان است به سوی دریا که سر منزلِ ابدیِ آن رود است. بنابراین عقیده دارد که : طبیعت و همۀ پدیده های طبیعی مِن جمله انسان تمامِ کوششِشان باید این باشد که خودِشان راه نسازند، فقط هدفِشان پیدا کردنِ تائو باشد، یعنی پیدا کردنِ مسیرِ واقعیِ طبیعت و آن را در انطباقِ زندگیِ خود با طبیعت بکار برند و خود را تسلیمِ آن کنند تا به دریا برسند، به منتهی الیهِ تکاملِ طبیعت. بنابراین انسان اگر با تعقل راهِ تکاملِ دیگری برای خود بسازد، پرت شدن و نابود شدن یا دیر رسیدن است. بنابراین بهترین راه آن است که بشر بلَمَ خِود را روی مسیرِ طبیعت رها کند.

و این تائو همان است که در تصوف، ما بدان میگوییم شریعت، طریقت و مسلک که هر سه به معنیِ راه است. طریقت راهِ کاروان رو است، شریعت راهِ آب است، راهی است که از خشکی به طرفِ آب می رود.

بنابراین رودخانۀ حقیقت و روحِ ناموسِ واقعی و عقل و عشق و اشراق، در دسترسِ سطحِ زندگیِ فعلیِ انسان نیست و برای راه یافتن بدان باید راه را پیدا کند، راهی که از آن، دستِشان به آب می رسد.

مسلک راه های کوهستانیِ پیچ در پیچی است که به طرفِ آشیانه و سرمنزل میرود. زنبورِ عسل را که وِل کنند خودش راهِ خاصی را پیدا میکند و به کندو میرسد و این راهِ ن اپیدا که به آن طرف میرود، مسلک است و شبیهِ به راه یافتن به آن حقیقتِ مرموز است که باید با یک شامۀ خاصی که زنبورِ عسل دارد پیدا کرد، با چشم و محاسبه پیدا نمی شود. بینِ راه و احساسِ زنبورِ عسل و تراوشِ مرموزی که در کندو است رابطه ای وجود دارد که زنبور همان جهتِ مرموز را میگیرد و در راهِ ناپیدا می راند تا درست و راست به کندو می رسد. به طوری که اگر کندوی زنبورِ عسل را وارونه کنیم در ده قدمی آن را پیدا نمیکند که اگر در حالتِ طبیعی باشد از چند فرسنگ فاصله می تواند آن را پیدا کند. حقیقت در عالم و سرمنزلِ ایده آل در هستی و در زندگی کندویی است که آدمی با شامۀ الهامی مرموز و احساسِ خودش حس میکند و به کمکِ آن احساس، راهِ نامرئی و ناپیدای خود را طی میکند و مستقیما به کندویش می رسد، و آن راه تائو است و راهی است که تصوف و عرفان در برابرِ راه های زمینی که با اراده ساخته می شود می سازد و پیشنهاد میکند. برای یافتنِ حقیقت بینِ کندو و حالتِ هدایتِ مرموز و شعورِ مرموز با حالتِ تلِه پاتی رابطه ای است که به وسیلۀ آن جهت یابی می شود. ولی اگر زنبور را رها کنیم از راهی میرود که می شود آن را پیش بینی کرد، راهی مرموز و ناشناس تا به هدفش می رسد این همان راهی است که بودا می گوید راهِ انیمیتو یعنی راهی که همچون راهِ مرغانِ آسمان بی نشانه است.

بنابراین آدمی در تائوئیسم و ناتورالیسمِ اولیه یک وظیفه دارد و آن انطباقِ ارادۀ خودش هست بر ارادۀ طبیعت و قرار گرفتن در مسیرِ طبیعت. عقل عبارت است از نیروی اراده و ابتکار و تدبیر در خودِ آدمی. آیا نیروی اراده و تدبیرِ راه یابی که خردِ آدمی است حق دارد در برابرِ تائو که عقلِ کل است و راه و تدبیری است که طبیعت کرده، بتواند راهِ دیگری پیشنهاد یا طرح کند ؟

عقل و خردِ انسانی، عقلِ جزیی است. تائو عقلِ کل است که بر تمامِ طبیعت تسلط دارد. اگر عقلِ جزیی خواسته باشد در برابرِ طبیعت راهِ دیگری را تدبیر کند مثلِ اینست که کوچکتر در برابرِ بزرگ تر فضولی کرده باشد. عقل و تجلیاتِ عقل غلط است.

اولین وظیفۀ عقل، انکارِ خودش است ( وقتی یک آدمِ بی سواد به دکتر مراجعه میکند شعورِ خود را دخالت می دهد که مثلاً شربت برایم ننویسید یا قرص بنویسید و… ولی به میزانی که فرد با شعور است شعورِ خودش را کنار میگذارد ).

وظیفۀ آدمِ عاقل آن است که عقلِ خود را تخطئه کند در برابرِ عقلِ کل. پس آدمی که خردمند است وظیفه اش تخطئه کردن و شکستنِ خردِ خودش است در برابرِ طبیعت. علم مجموعۀ فضولی های انسان است در برابرِ عقلِ کل، در برابرِ طبیعت و قوانینِ طبیعت. علوم را باید دور ریخت و تسلیمِ ناموسِ طبیعت شد.

صنعت عبارت است از فضولیِ عقل و انسان و علمِ جزیی در برابرِ طبیعت. شهر مجموعۀ خانه های مصنوعی است که انسان در برابرِ ساخته های طبیعت ساخته و همین طور لباس ( انتقادِ محمد حجازی در آدم های برنجی )، طبیعت را مسخ و نابود می کنند و در نتیجه خودشان هم نابود می شوند و اینها مالِ شهرنشینی و چیزهای مصنوعی است که بشر درست میکند و یک مسخ شده و مریض و دیگرگونه به وجود می آید. تمامِ بیمار یها و فسادها از تمدن و شهرنشینی به وجود می آید.

تمدن بزرگ ترین فضولیِ آدمی است در برابرِ تائو.

پس باید به دامانِ طبیعت رفت، چنان که گیاه زندگی می کند، و صنعت و علم را دور ریخت. به یک درخت نگاه کنید که چگونه در اسفند ماه شکوفا می شود، بعد گُل و میوه می دهد، بعد زرد می شود و بعد به خواب می رود، باز از نو در اسفند بیدار می شود و هیچ وقت دچارِ اضطراب و غم و عشق و کینه و حسد و نفرت نمی شود و پریشان و بیمار و مأیوس نمی شود، دچارِ مالیخولیا و ایده آلهای غیر ممکن نمی شود. سالم است و مطمئن و پر از حیات است و زندگی می کند و دورش را تمام میکند و به دیگری انتقال میدهد. اما آدمی که در عشق و شک و شکست و… غوطه ور است و در آنجا زندگی می کند، برای اینست که برخلافِ مسیرِ تائو حرکت میکند و خودش چنین زندگیِ مصنوعی را به نامِ تمدن برای خودش به وجود میآورد و مسخ می شود. بنابراین تائوئیسم یعنی بازگشت به طبیعت و مسیرِ آن و ناتورالیسم در قرونِ جدید چنین چیزی را می خواهد بگوید، و روسو به شدت تحتِ تأثیرِ آن است.

فکرِ اصالتِ طبیعت به عنوانِ منشاءِ انسان در همۀ وجوهِ انسان مانندِ تمدن، روانشناسی، مذهب، ادبیات، هنر، از دیر زمان وجود داشته و از شرق آغاز شده، برخلافِ آنچه کتاب های فلسفی و انسان شناسی می نویسند.

به این معنی، تمامِ کتبی که در فارسی نوشته شده میخواهند نشان دهند که مبنای طرزِ فکرِ شرقی روی متافیزیک بوده و مبنای طرزِ فکرِ مادی و طبیعت از میانِ یونانی ها آغاز شده و در این، یک نوع سوءِ غرض هست.

چون اروپایی تمدنِ شرق را نمی تواند مانندِ سیاه ها انکار کند، ناچار به مسخ کردنِ آن میپردازد، به این معنا که دماغِ شرقی را صوفیانه و متافیزیکی و دماغِ غربی را واقع گرا معرفی میکند. این بحث را از طرقِ مختلف اثبات میکنند، از روانشناسیِ اجتماعی و جامعه شناسی و تاریخ و بالاخص تاریخِ علوم و تاریخِ مذاهب و تکیه بر روی کیفیتِ تمدنها، در تاریخ و تمدن شناسیِ سنجشی ( مقصود از سنجشی، تطبیقی نیست. تطبیقی یعنی یک چیز را منطبق کردن بر چیزِ دیگر ). هومر و فردوسی را نمیخواهم تطبیق کنم، میخواهم مقایسه کنم. تمدن شناسیِ مقایسه ای یکی از شعبِ انسان شناسی است و یکی از بهترین جاهای اِعمالِ غرض نیز هست و برای این به وجود آمده که تمدنِ شرقی را دارای یک بعُدِ خاص و یک بافتِ ناقص معرفی کند و تفوقِ دماغِ غربی را بر شرقی به طورِ علمی نشان دهد.

چون اگر جنبۀ علمی نداشته باشد شرقی تفوقِ غرب را یک جنبۀ سیاسی و نظامی می داند که ما میتوانیم خودمان از پیش درآییم و تفوق پیدا کنیم، اما اگر ریشۀ علمی داشته باشد این کوشش کوشش ای عبث و بیهوده است. در نژاد شناسیِ تطبیقی این بحث را پیش کشیده اند که سلسلۀ اعصابِ سیاهپوست به شکلِ خاصی است و سلسلۀ اعصابِ سفیدپوست وضعِ دیگری دارد و اینها را در پزشکی نشان میدهند که با معنویت و فلسفه و متافیزیک تماس دارد و خود به خود فضیلت و برتریِ غرب بر شرق معلولِ بافت و سرشت و ساختمانِ دماغیِ او است، نه معلولِ عاملِ تکنیک، مانندِ تفوقِ انسان بر حیوان. اینها برای اینست که ریشۀ علمی پیدا کند نه حالتِ اقتصادی، پس تفوقِ او تفوقِ ذاتی و بدنی است. چنانکه در روان شناسیِ “کمپاره” سلسلۀ اعصاب و سلسلۀ مغزِ سفیدپوست یا ژرمنی وضعِ خاصی دارد و نشان میدهد که هر یک از آنها با هم فرق دارند. مثلاً یکی پوششِ خاکستریِ مغزش بیشتر است و یکی کمتر، مغزِ یکی گرد است و دیگری دراز. به طوری که تمامِ دانشمندان و روشنفکرانِ چپِ انقلابی بدونِ این که بفهمند در این نظریاتِ علمی، نظریاتِ سیاسی نهفته است و غرضِ استعماری است، آنها را واگو میکنند و به عنوانِ آخرین نمونه از تمدن شناسی پخش میکنند. اندیشه ای را که اروپاییها قیمتِ خیلی زیادی حاضرند در ازای پخشِ آن بدهند ، این روشنفکران بدون هیچ خرجی آن را ناخودآگاه پخش میکنند.

دوستِ احمق، همیشه عملی را انجام میدهد که دشمن آرزو دارد و همیشه ابزار و عاملِ دستِ دشمن می شود، حتی تا فداکاری به طورِ مجانی. نیمه روشنفکران هم به عنوانِ اینکه حرفِ تازه ای یاد گرفته اند مجانی آن را واگو میکنند و به این دلخوشند که آخرین حرف های علمی را میدانند و مردم هم تحتِ تأثیر قرار میگیرند. کِی تحتِ تأثیر قرار میگیرند ؟ وقتی که واسطه دوست باشد، یعنی عده ای از روشنفکران را قانع کنند و جزءِ عقیدۀ خودش که شد برایش فداکاری میکند و مؤثر هم می شود. در کتبِ ایرانی چقدر تکرار شده که شرق اصولا جای معنویت و تصوف بوده و نژادِ شرقی دنبالِ مسائلِ ماوراء الطبیعه بوده و غربی حسابگر و منطقی و عقلی است و حرف اینجاست که به این تفاخر هم میکنند که ما همیشه معنویت پرست بودیم و آنها مادی ! غربی جهان گرا و واقعیت گرا و دنیا گرا است. این تز مالِ اروپاییها است و ما مجانی آن را اجرا میکنیم. در خودِ اروپا نیز همین حالت هست، در بینِ نویسندگانِ محترمی چون زیگفرید، رومن رولان و… که شخصیتهای بزرگی در دنیای امروز هستند.

یونسکو می گوید، نژادِ زرد، نژادِ عملی است که از طبیعت به مقدارِ زیاد تولید میکند و در اختیارِ نژادِ سفید می گذارَد و برای همین است که ضریبِ تولد در اروپا ۷/ ۰ درصد و در نژادِ زرد ۵ درصد است. یعنی ۷ برابرِ نژادِ سفید تولید میکند.

زیگفرید می نویسد، شرقی چون ماشین دستش میگیرد در ۶ ماهِ اول آن را خراب میکند، بعد ۱۶ یا ۲۰ سال با همان ماشینِ خراب کار میکند ولی غربی ۲۰ سال با همان ماشین درست کار می کند، چون دماغِ شرقی احساسی است و با منطق سروکار ندارد ولی دماغِ غربی عقلی و منطقی است. ماشین با احساس و معنویت با هم نمی سازند.

روسو شاعرِ جدیدِ فرانسه میگوید، اگر شاعری خلبانِ هواپیما شود هواپیما به صورتِ عاملِ خطر درم یآید زیرا هواپیما عبارت است از مجموعۀ حرکاتِ خشک و منظم، در حالی که شاعر طورِ دیگر می اندیشد و ممکن است در یک لحظه دچارِ احساسی شود که تمامِ دنیا برایش پشیزی نیارزد و به جای اینکه به طرفِ مقصد برود به طرفِ دریا یا افق برود و دنیا در نظرش بی ارزش شود، چه رسد جانِ عده ای که سَرنشینِ هواپیما هستند.

بنابراین عدمِ تناسبِ او با ماشین مسلم است.

مغزِ احساسی، ماشین را به عنوانِ یک دستگاهِ منطقی در نظر نمیگیرد و شخصیت برای آن قائل نیست، ولی غربی وقتی از ماشین صحبت میکند درست مانندِ اینست که از رفیقش حرف می زند. می گوید ماشینم خسته شده یا این ماشینِ آرامی است یا عصبانی است، که همه از خصوصیاتِ انسانی است، در حالی که شرقی وقتی از ماشین حرف می زند، به صورتِ یک شی. است. میگوید این ماشین کم مصرف است یا پرُ مصرف، زیاد سرعت دارد، کم دوام است و غیرۀ اینها نشان دهندۀ نوعی تلقیِ انسان از ماشین و نشان دهندۀ خویشاوندیِ نوعِ انسان و ماشین است.

معلوم می شود دماغِ شرقی منافات دارد با ماشین، و منافات دارد با سازمان و تشکیلات و ادارات که ادارۀ آنها دماغِ منطقی میخواهد.

تمدن چیست ؟ (بخش اول)

ایراد شده در دانشگاه دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد  ۱۳۴۵-۱۳۵۰

تمدن از ریشۀ مُدُن و خویشاوندِ مدینه است. بنابراین مدینه به معنای شهر است و تمدن به معنای انتساب، استناد، وابستگی نمودن به آن معنایی است که در این باب آمده است. مثلاً کِبر به معنای بزرگی و تکبر به معنای وابستگی به بزرگ نمایی است بنابراین تمدن یعنی احساسِ وابستگی به مدینه و نمایشِ آن.

در فرانسه و انگلیسی و لاتین همین بینش را برای تمدن گرفته اند و آن سیویلیزاسیون ( CIVILISATION ) است که از ( CIVIL ) می آید. سیویل یعنی شهری و کشوری و سیویلیزاسیون اسمِ مصدر است که از سیویلیزه ( CIVILSER ) یعنی متمدن کردن می آید. اینکه می گوییم هم لاتین و هم شرقی هر دو یک مفهوم را گرفته اند، به این دلیل است که هر دو مِلاکِ تمدن را به شهر نشینی گرفته اند. این بینشِ انسان در دو مرحله از زندگی اش صورت گرفته، یکی مرحلۀ غارنشین بودن و دیگری وقتی که پدیده ای به نام شهر در تاریخ ایجاد می شود، که لغتِ تمدن به وجود آمده است. شهری یعنی متمدن، در برابرِ چادرنشین و صحرا نشین.

اما کلمۀ سیویلیزاسیون یا تمدن، در عینِ حال که خودش به معنای واقعیِ تمدن نیست ( مقصود از تمدن، شهرنشینی نیست ) اما واقعیت نشان میدهد که مفهومِ شهر در تاریخ با مفهومِ تمدن در تاریخ گر چه متجانس نیستند ولی همزاد و هم اصل هستند و به هم نزدیکند. تمدن شهرنشینی نیست اما انسانِ متمدن واردِ مرحلۀ شهرنشینی شده و در معانیِ بیان، این را تسمیۀ شیء نه به خودش بلکه به لازمۀ آن می گویند، مثلِ اینکه به نویسنده بگوییم صاحبْ قلم در صورتی که نویسنده و صاحبْ قلم دو مفهومِ جداگانه است.

گاهی جزء به وسیلۀ کُل اسم گذاری میشود مثلِ “دیزی” که محتویاتِ آن که آبگوشت است خورده می شود و دیزی ظرف است و جزء است و وابسته به آن، اینجا تسمیۀ کل است به جزء. مثلِ کلاسِ خوب، که کلاس چیزی غیر از شاگردان است و اینها لازم و ملزومِ یکدیگرند.

بینِ لغتِ تمدن و خودِ تمدن چه رابطه ای وجود دارد ؟ اگر بگوییم تضمنی است در این صورت ظرف را به جای مظروف گذاشته ایم، زیرا تمدن در شهر به وجود آمده است و چون این تعالیِ انسان و اندوخته ها در شهر به وجود آمده، اسمِ شهر را روی آن گذاشت هایم و هر دو، هم شرق و هم غرب یک مفهوم از تمدن داشته اند یعنی ظرف را به جای مظروف گذاشته اند. پس شهر پدیده ای است که انسانِ وحشی فاقدِ آن است، انسان باید به یک مرحله از تمدن رسیده باشد که بتواند شهر را بسازد و وقتی شهر را ساخت یک تکه از تمدن را ساخته است، پس شهر و تمدن رابطۀ جزء و کل است و رابطۀ ظرف و مظروف نیست.

خانواده توی خانه است اما خانه غیر از خانواده است ولی رابطۀ جزء و کل ندارد و رابطۀ ظرف به مظروف دارد ولی شهر جزءِ تمدن است یعنی خانه ای است که جزءِ خانواده است.

تمدن به معنای کلی عبارت است از مجموعۀ ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی در جامعۀ انسانی. وقتی می گوییم ساخته های انسانی، مقصود آن چیزی است که در طبیعت در حالتِ عادی وجود ندارد و انسان آن را می سازد، بنابراین ساختۀ انسانی در برابرِ ساختۀ طبیعت قرار میگیرد. ساختۀ انسان چیزی است که در دنیا وجود دارد و ساختۀ طبیعت نیست. مقصود از اندوخته عبارت است از : انباری از تجربه ها، داده ها و دانشها و قراردادها و اختراع های گذشته یا دیگران که به جامعه به میراث می رسد. اینها را جامعه از دو طریق به میراث میگیرد : یکی از گذشتۀ تاریخیِ خودش و یکی از دیگران، مثلاً ما تصوف را از گذشته میگیریم، اگزیستانسیالیسم را از دیگران و طریقِ سوم ساختۀ اکنونِ خودِ ماست ( مثلِ “پمادِ وَلی”، “تنقیه” و “تلویزیون” که مجموعۀ اندوخته های ماست که تمدنِ ما حساب می شود !! ).

خودِ اندوخته ها به اعتبارِ دیگر ساخته های انسانی هستند که در گذشته یا در جای دیگرند که ما میگیریم و ریشۀ همۀ اینها یکی است. پس ساخته ها و اندوخته های انسانی می شود ساخته های انسانی، که مادی و معنوی است.

انسان دو جور چیز می سازد : معنوی و مادی، یکی صندلی می سازد که مادی است و یکی شعر می سُراید که معنوی است. مجموعۀ علوم، ساخته های معنوی انسان است.

موضوعاتِ علم ساختۀ طبیعت است ولی اگر انسان وجود نداشته باشد، علم وجود ندارد. ماشین و جامعه و معماری ساختۀ مادیِ انسانی اند و ساخته هایی هستند که قابلِ تفکیک نیستند که به یک اعتبار، مادی و به اعتبارِ دیگر، معنوی هستند، مانندِ معماری. قند ساختۀ مادی و انسانی است و محصولِ کشاورزی مثلِ گندم محصولِ طبیعی و انسانی است، پدیده ای مثلِ برجِ ایفل ساختۀ مادی و معنویِ انسان است. بعضی از پدیده ها مایۀ انسانی و طبیعی دارد مثلِ کشاورزی، که انسان به وسیلۀ علم و تکنیکِ خودش محصولِ چغندر را در دنیا به وجود می آوَرَد، که دخالتِ آدمی در کشاورزی است. محصولِ کشاورزی با خارهای بیابانی فرق دارد.

به همان میزان که آدمی در ساختنِ یک چیزِ طبیعی دخالت دارد، به همان میزان آن چیز جزءِ تمدنِ انسانی می شود. گاو ساختۀ طبیعت است، وقتی ۴ ۵ منَ شیر می دهد، ساختۀ انسان و دلیلِ تمدنِ انسان است ولی وقتی پنج سیر شیر می دهد ساختۀ طبیعت است. مازادِ شیر، ساختۀ معنوی و مادیِ انسان و جزءِ تمدنِ انسان است. بنابراین مجموعۀ تمدنِ بشری عبارت از میراثِ گذشته، تقلید از دیگران و ساختۀ اکنونِ خود است و وجهِ مادی و معنوی دارد. وجهِ معنویِ تمدن را فرهنگ می گویند.

شعر و مذهب جزءِ فرهنگ است و ساختۀ معنویِ انسان می باشد، خط و ادبیات، تمامِ رشته های علمی و مجموعهِ علومِ انسانی و هنر و علومِ مربوط به آن جزءِ ساخته های معنوی و بنابراین جزءِ فرهنگ است. وجوهِ مادیِ تمدن از فرهنگ جدا می شود. حالا از کجا تشخیص بدهیم که چه تمدن ای مادی و چه تمدن ای معنوی است؟ برخی مشخ صاند ولی بعضی از هم جدا شدنی نیستند.

مثلاً مجسمه یک ساختۀ مادی و معنوی است که در ساختنِ آن علاوه بر مادیت، ذهنیتِ هنرمند نیز دخالت داشته. هنر بر دو گونه است : تقلیدی و آفرینشی که هر دو هنرِ بدلی و هنر آفرینشی ، معنوی هستند، مثلاً کارِ کسی که اول بار تابلوی لبخندِ ژوکوند را ساخته و کسی که از روی آن کپیه کرده درست به همان زیبایی و مهارت و هنرمندی هر دو هنر است. کتاب فروشی یک کارِ معنوی ولی نانوایی یک کارِ مادی است، این گسترشِ مادی دارد و آن معنوی.

مادیت عبارت است از آنچه نیازِ غریزی و طبیعیِ آدمی را برآورده میکند، و آنچه نیازهای غیر طبیعی و غیر غریزی و غیر مادیِ انسان را برآورده میکند معنوی است. به عبارتِ دیگر پدیده های مادی پدیده هایی هستند که نیازهایی را برآورده میکنند که حیاتی است و اگر برآورده نشوند شخص میمیرد. پدیده های معنوی پدیده هایی هستند که نیازهای غیر حیاتیِ آدم را برآورده می کنند. لذا تمامِ مسائل مثلِ لباس پوشیدن مادی است، ولی مُد و رنگِ لباس جزءِ پدیده های معنوی است، چون وجود و عدمش به حیاتِ انسان بستگی ندارد، نان مادی است و شعر معنوی. در ساختمان، بعُدِ نشیمنِ آن جزءِ پدیدۀ مادیِ احتیاج به زندگی است ولی تفنن در استیل و هنر، جزءِ فرهنگِ ماست. یک ساختمانِ مثلاً صد طبقه در ایران ۷۰ درصد نیازِ مادی را برآورده میکند و ۳۰ درصدش نیازِ معنوی را که ارزشِ فرهنگی دارد ولی یک خانۀ قدیمیِ چهار دیواری که از چند هزار سال قبل بوده است، حالا نیازِ حیاتی را برطرف نمیکند. در زمانِ خودش ۷۰ درصد نیازِ مادی و ۳۰ درصد نیازِ معنوی را برآورده میکرد ولی حالا صد در صد نیازِ معنوی را برآورده می کند، یعنی فقط ارزشِ معنوی دارد. یعنی تمام، بدل به آن ۳۰ درصدِ هنری شده و ارزشِ مادیِ آن از بین نرفته بلکه بدل به معنوی شده، چرا ؟

۱٫ به علتِ تاریخی بودن و سند بودن که زمان به آن اضافه کردۀ یعنی زمان به آن، عاملِ تازۀ تاریخی بودن و سند بودن داده که عاملِ شناساییِ زمانِ گذشته ای است که میخواهیم با ما حرف بزند ولی نمی زند و این، گویای “آن زمان” است و در زمانِ خودش این ارزش را نداشته، ارزش را زمان و تاریخ به آن داده است، زمان این ۳۰ درصد را تبدیل به صد در صد کرده، زمان مستقلاً خودش ارزش می آفریند یا ارزش را به ارزشِ دیگر تبدیل میکند. مسیرِ ارزشِ زمان تبدیلِ ارزشِ مادی است به ارزشِ معنوی در فرهنگ. مجموعۀ ساخته ها و اندوخته های مادی و معنویِ ما، اندوخته های مادی و معنویِ تاریخِ ما است.

۲٫ انتساب. نفسِ انتساب، ارزشِ مادی را به ارزشِ معنوی بدل میکند. مثلِ خانۀ کعبه که به واسطۀ انتساب به ابراهیم ارزشِ معنوی یافته است. بسیاری از پدیده های فرهنگی زاییدۀ انتساب است.

برای ساختنِ کتابخانه ای در تهران مردم کمک میکردند. جالب تر از همه خانمی بود که حلقۀ ازدواجش را هدیه کرده بود و در میانِ آن همه پول های کلانی که داده بودند از همه تکان دهنده تر و جالب تر بود، این حلقه برای او ارزشِ انتساب دارد، این در موردِ شخص است. در موردِ جامعه، وقتی چیزی انتساب پیدا میکند که وابسته به ملت ای باشد، مثلاً یک تکه پارچه وقتی پرچم می شود چنان ارزش می یابد که برایش جان میدهند. بسیاری از پدیده های فرهنگی، زاییدۀ عاملِ انتساب است.

۳٫ اعتقاد و ایمان ارزشِ مادی را تبدیل به ارزشِ معنوی می کند. مُهرِ نماز ارزش اعتقادی دارد. خاکِ کربلا ارزشِ انتساب دارد. نفسِ تسبیح ارزشِ اعتقادی دارد. زبانِ عربی به واسطۀ قرآن ارزشِ اعتقادی دارد.

تمدن عبارت است از مجموعۀ ساخته ها و اندوخته های فراهم آمده از گذشته یا از دیگران ( معنوی و مادی ) که جامعۀ بشری می سازد و مایه هایش را جامعۀ بشری و فرد می سازد. اما جامعه است که اینها را ساخته، برای اینکه فرد را ساخته، لذا مایه و آثار را فرد از جامعه گرفته است، بنابراین نابغه نیز محصولِ جامعه است، پس جامعه تمدن و فرهنگ می سازد، نه افراد. خیام و ابوعلی سینا ساختۀ معنویِ جامعه اند. ارزشِ جامعه به آدم هایش است، آنچه معنوی است، فرهنگ و آنچه مادی است، تمدن میگوییم ( به معنای اخص ). مقصود از ساختۀ مادی و ساختۀ معنویِ انسانی، پدیده هایی هستند که طبیعت در حالِ عادی فاقدِ آن است، در عینِ حال همه پدیده های اجتماعی و انسانی به طورِ بسیط و صد در صد وجود ندارند، بلکه هر پدیده ای که انسان می سازد، از معنویت و مادیت هر دو در آن هست. برای کسی که مجسمه و تابلو می سازد، روحِ فکری به نسبتِ غالب بودنِ عنصرِ معنوی و مادی، مادی یا معنوی است : هر چه مایۀ ماد یاش غالب بود، مادی و اگر مایۀ معنوی اش غالب باشد، معنوی است. لذا هیچ پدیده ای ( مادی و معنوی ) نیست که طبیعت در آن دخالت نداشته باشد. پدیده هایی را معنوی می دانیم که انسان در آن دست داشته باشد بنابراین به همین نسبت، مذهب، شعر، فلسفه و غیره فرهنگ است ولی وقتی به ساختمان می رسد، تمدن است. ایدئولوژی یعنی تفکرِ یک گروه یا جامعه یا یک طبقه برای هدایتِ مادی و پیشرفتِ اقتصادیِ جامعه شان، و این پدیده ای است صد در صد معنوی، در حالی که صد در صد هدفِ مادی دارد.

آیا امکانِ این هست که جامعه وجود داشته باشد، ولی تمدن و فرهنگ وجود نداشته باشد ؟ آیا از این عوامل کدام یا کدام ها در ایجادِ تمدن سهیم اند ؟

۱. محیطِ جغرافیایی

۲. عواملِ نژادی. یک نژاد در تاریخ نشان داده شده که تمدن ساز است یا در بعضی از نقاطِ جغرافیایی تمدنِ پست وجود داشته یا اصلاً نبوده، مثلاً بزرگ ترین تمدن های قدیم و جدید، دورِ مدیترانه است. ولی در مناطقِ استوایی، تمدنِ زیادی نیست. اول نژادِ سفید و بعد زرد، ولی سرخ و سیاه، تمدنی به آنها معروف نیست.

۳. غریزۀ نوعِ انسان که موجودی است ( حرفی است که اروپایی ها میزنند مثلِ ولتر ) طبعا و به طورِ غریزی تمدن ساز و شهر نشین. در این صورت عامل، نژاد و جغرافیا نیست، اراده و آگاهی و علم نیست، مثلِ زنبور عسل که اصلاً نمی تواند طرزِ دیگری زندگی کند و تصمیم و فکر در آن مطرح نیست.

۴. عاملِ اندیشه، اراده و آفرینندگیِ انسان. انسان موجودی است که غیر از وجهِ اشتراکش با حیوان و نبات ( نمو کنندگی )، آنچه “منِ” انسانیِ او را می سازد سه خصوصیت است : علم، اراده، و ایده آل آفرینی و آفرینندگی ( آنچه که ایده آلش هست، می تواند بیافریند = آفرینندگی ) مثلِ صحبت با تلفن که اول ایده آل بود و بعد که آفریده شد، آفرینندگی است. ایده آل، یعنی انسان به آنچه که هست قانع نیست و اگر ایده آلیست نبود دست به آفرینندگی نمیزد، دست به آفرینشِ چیزی می زند که میخواهد، ولی در طبیعت وجود ندارد.

تمدن معلولِ چهار عامل است ( با اراده و آگاهیِ خودش ) :

۱٫ قوانین جِبریِ موجود در متنِ زندگیِ اجتماعی : یعنی پس از تشکیلِ جامعه، خود به خود بدونِ خواستۀ افراد، جامعه به طرفِ تکاملِ نظام های اجتماعی پیش می رود. قوانینِ موجود در متنِ جامعه، جامعه را به طرفِ تکامل می کشاندَ.

۲٫ قراردادِ اجتماعی : یعنی انسا نها با هم قرارداد بسته اند که اجتماعی زندگی کنند و بر اساسِ آن زندگیِ اجتماعیِ خود را آگاهانه ادامه میدهند و تمدن معلولِ آن است. ( تزِ روسو )

۳٫ عشق و گرسنگی : به معنیِ اعم یعنی نیازِ مادی و معنویِ آدمی ( یعنی احتیاج ) و این نیازها او را به حرکت وا می داشته اند، که دو وجهۀ تمدن هم ناشی از این دو عامل است، بعضی آثار، فقط زاییدۀ عشق و بعضی، رفعِ نیازِ مادی است ( سِحر و خانه ). ( تزِ شیلر )

۴٫ تدافع و تهاجم : آدمی در زندگی، یا در حالِ تدافع است یا تهاجم. در حالِ تدافع، در برابرِ حملۀ طبیعت و دشمن ( خواه رقیب، انسان باشد یا حیوان ) برای جلوگیری دست به کاری میزد که او را به کشف و خلق و ابداع وا میداشته و یا حالتِ تهاجم نسبت به هر دو، برای استثمار یا نابود کردنِ آنها داشت. مجموعۀ این کشمکش و تناقضِ درونِ جامعۀ بشریت، تمدن را به وجود آورده “تاین بی” به یک نوع دیالکتیکِ اجتماعی معتقد است؛ تهاجم، تز؛ تدافع، آنتی تز و تمدن، سنتز.

در دو جامعه، تمدن به وجود نیامده :

۱٫ جاییکه زمین خشک و غیر قابلِ زیست بوده و نمی توانسته اند به آن حمله کنند.

۲٫ در جایی که طبیعت برکتِ فراوان داشته، بنابراین، نه با هم میجنگیدند و نه با طبیعت. در آمریکای شمالی و اروپا تمدن به وجود نیامده، در ایران به وجود آمدۀ در بین النهرین و همچنین در سومر که زمین ها باتلاقی بوده و کار و کوشش آنها را مجبور به اختراع و کوشش و اندیشیدن میکرده و در یونان که شاملِ جزایرِ بسیار است و باید بر دریا مسلط شوند، تمدن به وجود آمده است.

جنگ با طبیعتِ نامساعد، تمدن را به وجود می آوَرَد ( تاین بی ). یکی دیالکتیکِ طبیعت و انسان و یکی انسان و انسان، محیطِ جغرافیایی، عواملِ نژادی، غریزۀ نوعِ انسان که موجودی است مدنیِ بالطبع، عاملِ اندیشه، اراده، آفرینندگیِ انسان، قوانینِ جبریِ موجود در متنِ زندگیِ اجتماعی، قراردادِ اجتماعی، عشق و گرسنگی، تدافع و تهاجم، مجموعۀ این تیترها دربارۀ عاملِ به وجود آورندۀ تمدن مطرحند.

تعریفِ فرهنگ از امِه سِه زِر : نویسندۀ سیاه پوستِ معاصر که در فرانسه زندگی میکند و از نژادِ سیاه دفاع کرده، اهمیتِ بزرگی در دنیا دارد. این مسألۀ مبارزه با استعمار در نظرِ کسانی که با آگاهیِ دقیق استعمار را می شناسند و با آن مبارزه میکنند غیر از مفهومی است که در ذهنِ شبه روشنفکرانِ ماست. شناختنِ وجهۀ فرهنگیِ استعمار در دنیای امروز پدیدۀ تازه ای است از استعمار که در دنیای امروز مطرح شده و در صدرِ همۀ مبارزه ها، مبارزه با آن است.

در زمانِ ما مبارزه با استعمارگران، فحش دادن یا بد گفتن و یا مبارزۀ سیاسی کردن است، در صورتی که امروز قبل از اینکه استعمار یک وجهۀ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی داشته باشد، وجهۀ فرهنگی دارد که تازگی از طرفِ روشنفکرانِ دنیا مطرح شدۀ بزرگ ترین شاخصۀ روشنفکران در دنیای امروز، شناختنِ وجهۀ فرهنگیِ استعمار است. مبارزۀ فرهنگی با استعمار، در صدرِ همۀ مبارزاتِ زمان است، یعنی زدنِ ریشۀ امپریالیسمِ جهانی. شناختنِ وجهۀ استعمار در دو زمینه مطرح است :

۱. اثرِ استعمار در فرهنگِ اروپایی

۲. اثرِ استعمار در فرهنگِ استعمار زده ها

بهترین کتابی که در این مورد نوشته شده کتابی به نامِ “شَمایلِ استعمار زده و شَمایلِ استعمارگر” از آلبر مَمَی روشنفکرِ تونسی است که اسمِ اصلیش “پرُتره” است و من شمایل ترجمه کرده ام ( چهره قیافه ).

در زبانِ فارسی شمایل به چه چیزِ خاصی گفته میشود، به پرده هایی که صورتِ مقدسینِ مذهبی و دشمنانِ شان را نقش کرده اند و دوره گردها آنها را دورِ دهات میگردانند و از این راه نان می خورند که این عمل، شمایل گردانی نام دارد. عملِ شمایل گردانی در ظاهر برای نجاتِ مردم از گناه است، کارِ خیری است، ولی در واقع برای پول است.

استعمار به این شکل واردِ کشورهای آسیایی و آفریقایی شده اول به نامِ آوردنِ پیغامِ خداوند و هدایت به دینِ حق آمده است و کارِ شمایل گردانها را میکرده و ادعای دیگرِ او مبنی بر وارد کردنِ تمدن به این کشورها و جوامع و انتقالِ این جامعه و مردم است از مرحلۀ وحشی گری به مرحلۀ پیشرفت و تمدن و آبادی.

کُلنیالیسم ( COLONIALISME ) یعنی کُلنُی نشینی که یک اقلیتِ اروپایی را در گوشه ای از آسیا یا آفریقا بنشانند که به کشت و کشاوزی بپردازند ( مثلاً مشهد یک کُلنُیِ یهود داشت در عیدگاه و یک کُلنُیِ ارامنه داریم در جُلفا ). در گذشته و در قرونِ وسطی کلنی وجود داشته، به طوریکه برخی از شهرهای یونان کلنی نشین بودۀ در قرونِ جدید برای کارِ اقتصادی، سرمایه دارِ اروپایی می آمد آنجا کار می کرد، از کارگرِ ارزان استفاده میکرد و درآمدِ زیادش را در کشورِ خودش خرج میکرد یا در همان کشور زندگیِ اشرافی برای خود ترتیب میداد.

اما وقتی اروپایی خواست کلمۀ کلنی نشیی را برای سیاه پوستِ آفریقایی ترجمه کند، “تمدن بخشی”، “بشارتِ مذهبی” و “عمران و آبادی” معنی کرد. برای سیاه پوست ها گفته اند : عملِ کلنی یک عملِ تمدن بخشی و تمدن دادن و متمدن ساختن و بشارت است، که اروپایی رسالت دارد که برود تمامِ مردمِ جهان را به مذهبِ حقِ مسیح هدایت کند و می خواهد این ممالکِ عقب مانده را با فداکاری آباد کند و متمدن و مؤمن سازد. آلبر ممی میگوید : ورودِ استعمار به کشورهای آسیایی و آفریقایی شبیهِ به عملِ شمایل گردانی در دهات است که در ظاهر برای روشن کردنِ مردم و اخلاق و معنویات، ولی در باطن برای خالی کردنِ جیبِ مردم است.

آلبر ممی می خواهد بگوید که نقشِ استعمار همیشه تا کنون بنابر اثری که روی تمدن و فرهنگ و معنویت و انسانیتِ آسیایی و آفریقایی داشته، بررسی می شده در صورتی که نیمۀ دیگرِ آن فراموش شده و آن تأثیری است که استعمار روی استعمارگر می گذارَد، یعنی روی فرهنگ و تمدنِ استعمارگر هم اثر گذاشته.

مثلِ اینکه ما همیشه قضاوت میکنیم روی مهاجم و قاتل و جانی در حالی که باید روی هر دو، قاتل و مقتول مطالعه شود. این عمل یکی را به قتل رسانده و دیگری را تبدیل به حیوانِ وحشی و گرگ کرده است.

این موضوع در طولِ تاریخ ثابت شده است، مثلاً خاور مِیانه و خاور دور و آفریقا که تمدنها و نوابغِ بزرگ در آن به وجود آمده و دارای رجالِ نظامی، سیاسی، هنری، ادبی و غیره بوده و کشورهای دیگر را مستعمره میکرده اند، حالا بدل به جامعۀ مُنحطی شده که کمبودِ سواد و خط دارد، یا جوامعی که دنیا را اداره میکرده اند حالا باید قَیِم داشته باشند.

از طرفی فرانسه که حاویِ ویکتور هوگوها و روبسپیرها و قانون گذاران بوده، حالا جای آدمکشها است ژنرال سالان و افرادِ جانیِ دیگری به دنیا میدهدکه نظیرش قبلاً نبوده و حالا آدمخوارِ آدمکُش شدۀ این در اثرِ تأثیرِ استعمار بر خودِ جامعۀ استعمارگر است. این همان فرانسه ای است که انقلابِ کبیر را به وجود آورد. به قولِ امه سه زر بورژوازیِ فرانسه بزرگ ترین افتخارات را دارد : رنسانس مالِ بورژوا است، و نیز، سازمانِ ملل، کشفیات، اختراعات، توسعۀ جهان بینی، ملیت، اومانیسم، آثارِ ادبی، دموکراسی، حقوقِ فردی، تساویِ حقوقِ نژادی در قرونِ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ . ولی چرا بورژوازی که این همه افتخارات داشته، حالا پست و دارای بدترین فکر و اندیشۀ آدمخواری شده، در حالی که از لحاظِ طبقاتِ اجتماعی بهترین بوده، بورژوازی که همۀ افتخاراتِ بشر پرستانه را داشته و به جرمِ آزادیخواهیش از فئودالیسم فحش خورده، چرا تبدیل به گرگ شده ( استعمار او را بدل کرده است ) که آسیایی و آفریقایی او را جنایتکار می داند ؟

استعمار، هر دو شمایل را مسخ کرده، استعمارگر و استعمار زده را و در هر دو فرهنگ اثر گذاشته است. امه سه زر می گوید که فرهنگ عبارت است از وجوهِ خاصِ قومی، ملی و نژادی. در صورتی که تمدن عبارت است از نمایندۀ وجوهِ عامِ بشریت، پس تعریفی که من کردم به این شکل تغییر میکند :

تمدن عبارت است از مجموعۀ اندوخته ها و ساخته های معنوی و مادی در طولِ تاریخِ انسان و فرهنگ عبارت است از مجموعۀ ساخته ها و اندوخته های مادی و معنویِ یک قوم یا نژاد یا ملیتِ خاص در طولِ تاریخ، بنابراین نمیتوانیم بگوییم تمدنِ اسلام و مسیحیت یا شرقی و غربی، بلکه باید گفت تمدنِ قرنِ ۱۷ ، ۱۵ و ۵ . چون تمدن انتسابش به یک نژادِ خاص نیست، بلکه مربوط به بشریت است. فقط ممکن است به یک منطقه ای خاص بیشتر توجه کند ولی این ناحیه نمی تواند خود به تنهایی محلِ تمدن و پیشرفت و فرهنگ باشد. پس تمدن منسوب به بشریت است ولی فرهنگ خاصِ یک قوم است : فرهنگِ سیاه پوست، زرد و شرق و غرب.

آپولو مالِ آمریکا و سفید یا سیاه نیست، مالِ بشریت است. مربوط به تمدنِ بشر است. حتی کسی که در ۷ هزار سالِ پیش بادبادک را ساخته در ساختنِ آپولو شریک است. بنابراین مربوط به همۀ اقوام است.

ولی در شعر یک خصوصیتِ قومی وجود دارد، خصوصیتِ یک قوم را فرهنگ در خودش متبلور میکند مثلِ زبانِ فارسی، ولی در رشدِ زبانِ فارسی بربر و ترک و عرب نیز دخالت داشته اند. هنر خصوصیتِ قومی دارد، افسانه ها خصوصیتِ قومی دارند بنابراین جزءِ فرهنگ هستند، تمدن خصوصیتِ قومی را متبلور نمیکند. در همین زبانِ فارسی خصوصیت ای است که خاصِ فارسی زبانان است.

سیبویه اولین کسی است که نحو را اختراع کرده و همه او را عرب میدانستند و خودش هم به این امر تظاهر میکرد، در حالی که ایرانی بوده و از یک جمله که یک روز گفت به رازش پی بردند و فهمیدند که عرب نیست ( بکُش چراغ را ).

زبان تنها کلمات نیست، بلکه دارای یک نوع برداشت و تلقی است که خصوصیتِ قومی را می رساند ولو همۀ کلمات را از خارج گرفته باشد. مِرآت وزیرِ فرهنگِ سابق، به زبانِ فرانسه اصلاحاتِ فارسی را تحت اللفظی ترجمه میکرد ( مثلاً تو کجا، اینجا کجا ! ) و از این قبیل، اینها خصوصیتِ قومی است.

تبصره : نظریۀ امه سه زر نیمی از این حرف است. درست است که اصولا ما، هم یک فرهنگِ بشری داریم و هم یک فرهنگِ قومی مانند اخلاق. نیمی از اخلاق جنبۀ بشری دارد، نیمی قومی. اشعارِ خیام جنبۀ فرهنگِ جهانی دارد، همین طور بابا طاهر. میبینیم که اشعارِ اینها را هر اروپایی یا هر کسی که بخواند یک جور متأثر می شود. خیام می گوید : این کوزه چو من عاشقِ زاری بوده است، که مربوط به فرهنگِ قومی نیست، در سطحِ فرهنگِ جهانی است و بعد از اینها، اشعارِ مولوی است مثلاً پیرِچنگیِ مولوی. مولوی چون وابسته به مذهبِ خاصی است، جنبۀ جهانیش کمتر است. یا مثلاً شاهنامه جنبۀ فرهنگِ قویِ قومی دارد و جنبۀ جهانیش ضعیف است. در شاهنامه، ایرانی در برابرِ ترک و مغول است و رستم در برابرِ اسفندیار است.

اخلاق ای جنبۀ قومی دارد که به شرایطِ اقتصادی و اجتماعی و یک نژاد بستگی دارد. اگر اینها عوض شود اخلاق عوض می شود. نیمۀ اولِ اخلاق که اخلاقِ انسانی و ماوراءِ طبقاتی و ماوراءِ تاریخی و ماوراءِ زمانی است، اخلاقِ جهانی است. اختلافِ کلیِ اخلاقِ طبقاتی، جنگِ ارزش های طبقاتی است ( کُلفَتها و خانمها، اختلافِ طبقاتی ).

نیمۀ دوم، اخلاقِ ابدی و مطلق است، به وضعِ حکومتی و طبقۀ اشراف و بورژوا و سیستمِ اجتماعی و اقتصادی مربوط نیست، بلکه اخلاقِ مطلق است و انسان ستایشگرِ این فضیلت است. مثلِ اصلِ فدا کردنِ منافعِ خود برای دیگران که در تمامِ جوامع با ارزش است. در تمامِ حکومتها و سیستم ها، قهرمانان شبیهِ هم هستند. آرش جانش را برای ملتش دادۀ در سوسیالیسم و سرمایه داری هم همه این چنین قهرمانانی را میپرستند.

در طولِ تاریخِ همۀ اقوام، ارزش های اخلاقی و فضیلتی تغییر میکنند ( وضعِ دختران در جامعۀ خودِ ما ) ولی این اصل هرگز تغییر نمی کند که در همۀ قرون، مذهبها و در همۀ سیستم های اجتماعی، اقتصادی، قهرمانِ ملت ها شبیهِ هم اند. آرشِ کمانگیر را در فئودالیته میپسندند، در سوسیالیسم هم همین را می پسندند، سرمایه دار هم همین را میپسندد. ممکن است ملتها برای وطنِشان ارزش قائل نباشند ولی برای قهرمانان ای که در راهِ وطنِشان از بین رفته اند ارزش قائل خواهند بود. فدا کردنِ منافعِ دیگران به خاطرِ منافعِ خود، شرِ مطلق است.

اما خیر و شر چیست ؟ در دوره های مختلف تغییر می کند. اگر کسی نیازهای معنوی را ترجیح بدهد به نیازهای مادی، همه ستایشگرش هستند. اما نیازهای معنوی کدام است، مادی کدام ؟ در جوامعِ مختلف تغییر میکند.

در مسائلِ اخلاقی، فضایلِ قومی و نسِبی داریم و همچنین فضایلِ مطلق که مربوط به فرهنگِ بشریت است. فضایلِ نسِبی مربوط به فرهنگِ قومی است. شخصیت های مثنوی از تعالیِ روحی در برابرِ محیط دفاع میکنند که اخلاقِ بشری است. جاز فریادِ سیاه پوست است ولی رستمِ شاهنامه از ملیتِ ایران دفاع میکند. شعرِ مولوی و حافظ جهانی، ولی شاهنامه قومی است. ترُک که شاهنامه را میخواندَ طرفدارِ اسفندیار است و ایرانی طرفدارِ رستم که در برابرِ هم قرار میگیرند، ولی در برابرِ مثنوی همه بی تفاوت اند. از فردوسی قومی تر، اشعارِ محلی است که روی سنت های آنجا ساخته شده اند و برای غیر ایرانی مفهوم نیستند.

خیام از مولوی جهانی تر است، چون مولوی رنگِ مذهب دارد ولی خیام ” انسانِ در برابر طبیعت است” و مولوی، ” انسانِ اشِراقی در برابرِ عرب و ترُک است”.

پس تمدن مجموعۀ ساخته ها و اندوخته های مادی و معنویِ جامعۀ انسانی است، اما این تمدن و فرهنگ گاه جنبۀ نسِبی و قومی و منطقه ای دارد و گاه تمدن و فرهنگ جنبۀ بشری و جهانی و ابدی. فرقِ فرهنگِ قومی و بشری اینست که رشدِ فرهنگِ قومی، انشعابی و رشدِ فرهنگِ جهانی، تسلسلی است. دُرُشکه و بخاری و هواپیما دنبالِ هم رشد می کنند که تسلسلی است، ولی قومی، مسیرِ قوم و جامعۀ خودش را طی میکند و با ضعف و انحطاطِ قوم، تمدنش هم قوسِ نزولی را طی می کند. اما در فرهنگِ جهانی، اگر فرهنگ مالِ یک قوم باشد به قوم ها و ملتهای مختلف می رسد. مجسمه سازی که جزءِ فرهنگهای جهانی است از بین النهرین به یونان و روم و اروپا میرود و ترقی میکند، ولی میتولوژیِ یونان قومی است، که از یونانِ ۱۲۰۰ ق.م به هومر می رسد و بعد مُنحط می شود، میتولوژی دچارِ انحطاط میشود و ما بعد از ایلیاد دیگر به آن خوبی نداریم، چون بشریت دنبالش را نگرفته، در همان حد متوقف شده است. ولی علم جنبۀ جهانی دارد.

مسیرِ علم از بین النهرین به یونان و از آنجا به روم رفته و بعد از انحطاطِ روم، در اسلام و پس از انحطاطِ اسلام، در اروپا ادامه یافته و متوقف نشده است و در صورتِ رکودِ اروپا، دنبالۀ خود را در شرق ادامه خواهد داد.

ولی ادبیاتِ قومی تکه تکه است در حالی که ادبیاتِ جهانی تسلسلی است. در چین، در سه هزار سالِ قبل، ادبیات به اوجش می رسد ولی بعد متوقف میشود. در هند، در چهارهزار سال قبل در اوج بود، ولی بعد متوقف شد. در ادبیاتِ قومی هم، جای پای اقوامِ دیگر مشاهده می شود، ولی ادبیاتِ قومی در بطنِ خودِ قوم تکامل می یابد، در آن زاده میشود و در آن میمیرد. ولی ادبیاتِ جهانی را ملل به یکدیگر پاس میدهند و رشد میکند. فرهنگ و تمدنِ بشری در هر ملتی و همچنین فرهنگ و تمدنِ قومی عواملی هستند که در بررسیِ مکتب های مختلفِ جامعه شناسی موردِ استفاده قرار میگیرند.

آیا شهرنشینی ظرفِ تمدن است یا تکه ای از تمدن ؟

وقتی عامل روشن بشود و تکنیک و تحولِ اجتماعی از صورتی به صورتِ دیگر مفهوم شود، تمدن هم معلوم میشود زیرا جامعه چهره ای است از تمدن و تمدن مترادفِ جامعه است. جامعه چهره ای است از تمدن و ممکن نیست تمدن وجود داشته باشد، ولی جامعه وجود نداشته باشد و برعکس شهر غیر از جامعه است، شهر یک ظرفِ مکانی و یک نظامِ مکانی و ساختمانی در زندگیِ بشر است اما جامعه یک نظامِ خاصی است که بر تجمع و زندگیِ دسته جمعیِ آدمی حاکم است و این دو با هم یکی نیست. هیچ تردیدی نیست که جامعه همان تمدن است و هر دو لازم و ملزومِ یکدیگرند ولی در اینکه تمدن و شهرنشینی یکی است، شک هست. شهر جزءِ تمدن و یکی از عناصرِ تشکیل دهندۀ تمدن است ( ساخته های مادی و معنویِ انسان که طبیعت فاقدِ آن است و انسان آن را می سازد تمدن است ) وقتی ساخت یکی از عناصرِ طبیعت را می سازد.

شهر نیز یکی از ساخته های مادیِ انسان است، شهر ظرفِ تمدن نیست، بلکه جزءِ تمدن است. وقتی به تمدن میگوییم شهرنشینی تمدن را اسم گذاری کرده ایم به ظرفش، کل را به جزء اسم گذاری کرده ایم، شهر غیر از شهرنشینی است ولی هم شهر و هم شهرنشینی که اولی ساختۀ مادی و دومی ساختۀ معنویِ انسان است جزءِ تمدن هستند. تمامِ پیکرۀ عظیمِ تمدن را اسم گذاری کرد هایم روی یک جزء و آن شهرنشینی است.

تمدن خط را به وجود می آوَرَد ولی خط جزءِ تمدن است. ( نوع با درجه فرق دارد مثلاً بیل و موشک هر دو وسیله است و هر دو نشانۀ تمدن منتهی نوعِ آن فرق دارد و درجۀ تکاملِ آن). ساخته های معنوی هم جزءِ تمدن است مثلاً فلان روش را گاندی اتخاذ کرده که یک ساختۀ معنوی است و در برابرِ ساختمانِ ۸۰ طبقه ای که امریکایی میسازد، هر دو جزءِ تمدن است.

مدنیت یا شهرنشینی جزءِ انسان است، ساخته و اندوختۀ انسانی است، با انسان هست اما انسانی نیست. هر چه که از انسان سر می زند، انسانی نیست، زیرا انسان در بعضی خصوصیات شریک با حیوان است و فقط آنچه که جزءِ خصوصیت و ویژگیِ انسان است، انسانی است. چهار عامل انسان را می سازد : اراده، آگاهی، ایده آل آفرینی و آفرینندگی.

انسان همیشه خواهانِ ماوراءِ موجود است. انسان ساخته و پرداختۀ این خصوصیاتِ چهارگانۀ بشر می باشد. آیا محیطِ جغرافیایی در تمدن مؤثر است ؟ اولین مکت بای که در قرونِ جدید بینهایت صدا کرد و بشریت را به شدت تحتِ تأثیرِ خود قرار داد مکتبِ ” اصالتِ طبیعت” است که در برابرِ مذهب و متافیزیک، اومانیسم، رادیکالیسم، ایده آلیسم. و به معنیِ اخص در برابرِ ماتریالیسم هم هست.

زن متدین دیروزی یا زن متجدد امروزی؟؟ مسئله این است

دکتر شریعتی در کتاب ارزنده “فاطمه، فاطمه است”، ضمن آنکه حضرت زهرا را اسوه حسنه و الگوی کامل برای پیروی زنان مسلمان معرفی می‌کند، بحث‌هایی جالب و دقیق نیز درباره تیپ‌های گوناگون زن در جوامع کنونی دنیای اسلام، از جمله ایران، دارد.

در مجموعه آثار ۲۱ بنام “زن” در مبحث چگونه بودن زن مسلمان، نظر خود را درباره زنان موجود در جوامع امروز اسلامی چنین بیان می دارد :

“… در جامعه و فرهنگ اسلامی، سه چهره از زن داریم :

یکی چهره‌ی زن سنتی است و مقدس‌مأب. یکی چهره‌ی زن متجدد و اروپایی‌مأب، که تازه شروع به رشد و تکثیر کرده است. و یکی هم چهره‌ی فاطمه و زنان “فاطمه‌وار”، که هیچ شباهت و وجه مشترکی با چهره‌ای به‌نام زن سنتی ندارد.
سیمایی که از زن سنتی در ذهن افراد وفادار به مذهب در جامعه‌ی ما تصویر شده است، با سیمای فاطمه همان‌قدر دور و بیگانه است که با چهره‌ی زن مدرن…

این زن سوم، زنی است که می‌خواهد انتخاب کند، زنی است که نه چهره موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی را. هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند. آنکه به نام سنت تحمیل می‌شد و در جریان آن به وراثت می‌رسید، مربوط به اسلام نیست. مربوط به سنت‌های دوره پدرسالاری است و حتی آنچه امروز از غرب می‌آید، نه علم است، نه بشریت است، نه آزادی است، نه انسانیت است و نه مبتنی بر حرمت زن است. مبتنی بر حیله‌های حقیر قدرت‌های انحرافی بود.

فقط برخی از زن‌های اروپایی هستند که ما حق شناخت‌شان را داریم و باید همیشه همان‌ها را بشناسیم، آن‌هایی را که فیلم‌ها و مجله‌ها و رمان‌های جنسی نویسندگان به ما نشان می‌دهند و به عنوان تیپ کلی “زن اروپایی” به ما می‌شناسانند.

حق نداریم آن دختر اروپایی را بشناسیم که از شانزده سالگی به صحرای نوبی، به آفریقا، به صحرای الجزایر و استرالیا می‌رود و تمام عمرش را در آن محیط‌های وحشت و خطر و بیماری و مرگ و قبایل وحشی می‌گذراند و شب و روز، در جوانی و کمال و پیری، درباره‌ی امواجی که از شاخک‌های مورچه فرستاده می‌شود و شاخک‌های دیگر آن امواج را می‌گیرند، کار می‌کند و چون عمر را به پایان می‌برد، دخترش کار و فکر او را دنبال می‌کند و این نسل دوم زن اروپایی، در سن پنجاه سالگی، به فرانسه باز می‌گردد و در دانشگاه می‌گوید: “من سخن گفتن مورچه را کشف کرده‌ام و بعضی از علائم مکالمه‌ی او را یافته‌ام”.

حق نداریم مادام “گواشن” را بشناسیم که تمام عمر را صرف کرد تا ریشه‌ی افکار و مسائل فلسفی‌ی حکمت بوعلی و ابن‌رشد و ملاصدرا و حاجی ملا‌هادی سبزواری را در فلسفه‌ی یونان و آثار ارسطو و دیگران پیدا کرد و با هم مقایسه نمود و آنچه را حکمای ما از آن‌ها گرفته‌اند نشان داد، و آنچه را بد فهمیده‌اند و بد ترجمه کرده‌اند، در طی هزاران سال تمدن اسلامی، تصحیح نمود.

حق نداریم مادام “دولاویدا”ی ایتالیایی را بشناسیم، که یک کارش تصحیح و تکمیل کتاب نفسانیات بوعلی سینا است از روی نسخه‌ی متن رساله‌ی نفس ارسطو در زبان یونانی قدیم…

حق نداریم مادام “کوری” را بشناسیم که کاشف کوانتوم و رادیو اکتیویته است یا “زراس دولا شاپل” را که بیش از همه‌ی علمای اسلام و حتی همه‌ی شیعیان و کباده‌کشان فعلی‌ی ولایت علی و مدعیان معارف علوی، او، یک دختر زیبای آزاد و مرفه سوئدی‌نژاد، با دوری از جو فرهنگی‌ی اسلام و زمینه‌ی تربیتی و اعتقادی شیعی، از آغاز جوانی، زندگی‌اش را وقف شناخت آن روحی کرد که در اندام اسلام مجهول ماند و پی بردن به مردی که در زیر کینه‌های دشمن و حیله‌های منافق و مدح و ثناهای شاعرانه و بی‌معنای دوست، پنهان شده است، درست‌ترین خطوط سیمای علی، لطیف‌ترین موج‌های روح و ابعاد احساس و بلندترین پرش‌های اندیشه‌ی او را یافت و رنج‌ها و تنهایی‌ها و شکست‌ها و هراس‌ها و نیازهای او را برای نخستین بار احساس کرد و نه تنها علی‌ی احد و بدر و حنین، که علی‌ی محراب و شب و چاه‌های پیرامون مدینه را نیز پیدا و نهج البلاغه‌ی او را، که مسلمانان عرب تنها منتخبات ادبی آن را، به تصحیح محمد عبده، مفتی اعظم اهل تسنن دارند و اهل تشیع علی، تنها “سخنان جواد فاضل” منسوب به علی را، و یا ترجمه‌ی فیض را که به علی منسوب است، اما باید به کمک متن عربی خواند. و این دخت کافر جهنمی بود که هم، آنچه علی به قلم آورده است، پراکنده در این کتاب و آن دفتر و یا بیشتر نسخه‌های خطی پنهان اینجا و آنجا، همه را گرد آورد و خواند و ترجمه و تفسیر کرد و زیباترین و عمیق‌ترین نوشته‌هایی را که درباره‌ی کسی از یک قلم جاری شده است، درباره‌ی علی نوشت، و اکنون چهل و دو سال است که لحظه‌ای، سر از اندیشه و تأمل و کار و تحقیق و شناخت او بر نگرفته است.

ما حق نداریم دوشیزه “مشین” را بشناسیم که در اشغال پاریس به وسیله‌ی نازی‌ها، از سنگر “نهضت مقاومت فرانسه” ضربه‌هایی چنان کاری بر ارتش هیتلری زد که دوبار، غایبانه، به مرگ محکوم شد، و با اینکه خود یهودی است، انسان بودن و آزادی را در اوجی می‌فهمد که اکنون، در صف فدائیان فلسطینی، علیه صهیونیسم می‌جنگد!…

ما حق نداریم که “آنجلا” دختر آمریکایی یا دختر ایرلندی که دو ملت اسیر، چه می گویم؟، همه‌ی مردم آزاده‌ی جهان و تمام بشریت مجروح و محکوم تبعیض و ستم و استثمار چشم به آنان دوخته‌اند را بشناسیم، و بدانیم که زن فرنگی نه… یک عروسک بازیچه‌ی دون‌ژوان‌ها و برده‌ی پول و تجمل و جواهر، و کنیز مدرن‌ی که تا وقتی بکار است و برای مرد مطرح است که قابل‌توجه و تمتع هوس‌بازان و شهوت‌رانان باشد و بعد از آن دوران، ماشینی است که اسقاط شده است، بلکه تا آنجا پیش رفته که تجسم ایده‌آل یک ملت و مظهر نجات و غرور و افتخار یک نژاد شده است.

ما فقط حق داریم مادام “توئیگی” را بشناسیم، به نام آخرین مظهر ایده‌آل زن تمدن غرب، ملکه‌ی زیبایی جهان در سال ۱۹۷۱ و در کنارش برجسته‌ترین زنان نماینده زن اروپا، ژاکلین اوناسیس را، که با پول همه چیز را معامله می‌کند، و بریژیت باردو را، و ملکه‌ی موناکو را و زنان هفت‌تیرکش پیرامون جیمزباند را. یعنی همین‌ها را که گوشت‌های قربانی‌ی دستگاه‌های تولید اروپایی‌اند، همین اسباب‌بازی‌ها و عروسک کوکی‌های سرمایه‌داری و کنیزان تمدن جدید برای سربندی خواجه‌های تمدن جدید را. این‌ها را ما ایرانی‌ها حق داریم به عنوان زن متمدن اروپایی بشناسیم.

یک بار ندیدیم که از دانشگاه کمبریج یا سوربن یا هاروارد عکسی بردارند و بگویند که دختران دانشجو چگونه می‌آیند و چگونه می‌روند، چگونه در کتابخانه‌ها بر روی نسخه‌های قرن ۱۴ و ۱۵ اروپا و الواحی که از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش در چین پیدا شده، یا روی نسخه‌ای از قرآن، یا نسخه‌ای از کتب خطی لاتین و یونانی و میخی و سانسکریت، از صبح تا شب، خم می شوند، بی‌آنکه تکانی بخورند و چشم به این سو و آن سو بدوانند، و تا کتاب‌دار کتاب را نمی‌گیرد و عذرشان را نمی‌خواهد، سرشان از روی کتاب برداشته نمی‌شود…

آری! زنان ما نباید این زنان را بشناسند، زیرا حق ندارند خانم “میش”‌ها و “دولایدیا”ها را “زن روز” یا “زن متمدن اروپایی” تلقی کنند و تقلید. آنها فقط دو انتخاب بیشتر ندارند : یا قربانی استعمار کهنه ماندن، یا قربانی استحمار نو شدن.

مذهب؟ زن سفره!
تمدن؟ زن بار!
تمام…

مجموعه آثار ۲۱ / زن / ص ۴۱

_برچیده از تالار گفتگوی شریعتی +