دسته‌ها
سخنان کوتاه عاشقانه ها

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

خدایا

بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم

هرکجا آزادگی هست ببخشایم