دسته‌ها
بررسی و نقد ها

مطهری گفت شریعتی دروغ می‌گوید

گفت‌وگو با دكتر محمدمهدی جعفری

فرشاد قربانپور :دكتر محمدمهدی جعفری استاد دانشگاه و معاونت سابق آموزشی دانشگاه شیراز از جمله دوستان و نزدیكان دكتر شریعتی بود. او از سال1346 تا چند روز قبل از سفر بی‌بازگشت دكتر شریعتی به لندن همواره یار و همراه او بود. در زمینه برخی مسائل و ابهام‌های زندگی و مرگ دكتر شریعتی با دكتر جعفری گفت‌وگو كردیم او در این گفت‌وگو به مسئله چاپ مقاله به نام دكتر شریعتی در روزنامه كیهان اشاره می‌كند كه به‌رغم تكذیب، همچنان شهید مطهری معتقد بودند كه كار خودش است. متن كامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

شما از چه زمانی با دكترشریعتی آشنا شدید و این آشنایی در چه حدی بود؟
من قبل از آمدن به تهران با دكتر شریعتی آشنا شدم كه به گمانم در سال‌های 33 و 34 بود. علت آشنایی ما هم در ابتدا به بهانه نوشتن جزوه‌ای توسط ایشان تحت عنوان “مكتب واسطه” بود. سپس در سال 1340 كه من لیسانس گرفتم و به مشهد رفتم با دكتر شریعتی توسط دوستان تهران و مشهد بیشتر آشنا شدم. اما دیدار ما بعد از بازگشت ایشان از فرانسه بود. البته ایشان پس از بازگشت بازداشت شده و به زندان قزل قلعه منتقل شد و ما هم به اتفاق چند تن از دوستان و مرحوم طالقانی در زندان قصر بودیم. بعد از از آزادی از زندان در سال 46 من به مشهد رفتم و با ایشان دیدار كردم. می‌توانم بگویم از این تاریخ تا سال 56 من و ایشان ارتباط بسیار نزدیكی با یكدیگر داشتیم و ارتباط ما هرگز قطع نشد.