دسته‌ها
بررسی و نقد ها

شريعتي يك وجدان دردمند و يك فريادگر معترض بود

«محمد اسفندياري»، ديگر سخنران مراسم سی امین سالگرد شهادت علی شریعتی به موضوع «مساله وصيت شريعتي» پرداخت . او طی سخنانی گفت: شريعتي يك وجدان دردمند و يك فريادگر معترض بود. او روح علمي و دوري از دگماتيسم را به نسل آينده منتقل كرد.
وي با اشاره به اينكه شريعتي گوهرافشاني مي‌‏كرد تا گوهرتراشي، اظهار داشت: شريعتي يك محقق آكادميك از آنهايي كه زاويه بگيرند و زانو در شكم خم كنند و سال‌‏ها در يك موضوع علمي تامل كنند و چند كتاب بنويسند, نبود. شريعتي دردهاي جامعه را مي‌‏ديد و آن را فرياد مي‌‏كرد.