دسته‌ها
بررسی و نقد ها شریعتی و روشنفکری

شريعتي ، درخششي در تاريخ انقلاب و اسلام مصاحبه

دكتر شريعتي را چگونه مي شناسيد و چه تصويري از شخصيت فكري سياسي و مذهبي او داريد ؟

دكتر شريعتي قريحه اي سرشار ، ذهني تيز و انديشه اي پويا بود درباره انسان بيش از هر چيز ديگر كوشيده بود و اين انديشه را در رابطه با اسلام و اديان الهي و در رابطه با آنچه فلاسفه و جامعه شناسان و انسان شناسان متفكر ديگر آورده اند و گفته اند دنبال كرده و به نتايج مورد علاقه اش رسيده بود