دسته‌ها
بررسی و نقد ها ضد شریعتی - نقد شریعتی

از واکنش های علماء حوزه علمیه قم به شریعتی

شيخ قاسم اسلامي : سخنراني تشيع صفوي و تشيع علوي از دکتر شريعتي نخستين خيانت بزرگ به عالم تشيع است.

انصاري قمي : با اين سخنراني مشخص شد که شريعتي مي خواهد تشيع را ريشه کن بکند – علي راهنما صفحه  384 – 385

در این میان آیت الله شهید مطهری تناقض گویی ها و حملات بسیاری به دکتر انجام داد که بیشتر بی نتیجه ماند و گاه آیت الله امام خیمینی جلو کارهای ایشان را گرفتند.

از دیگر کسانی که منتقد دکتر علی شریعتی بودند آیت الله طباطبایی بودن که ایشان را با لقب ” مفسر کبیر قرآن ” می شناسیم. ایشان می گفتند :

” گفتار شریعتی، عموما با آنچه ما از دین می فهمیم تطبیق نمی کنید ”

آیت الله طباطبایی با این سبک گفتار خود، به خوبی تفاوت خود را با اکثریت علما حوزه علمیه قم آشکارکرد.

برچیده از کتاب : طرحی از یک زندگی، پوران شریعت رضوی