دسته‌ها
حج عکس ها

عکس تصویری که دکتر شریعتی برای کتاب حج خود کشید.

حج حسینی

عکس بالا تصویری است که معلم شهید دکتر علی شریعتی آن را برای کتاب حج خود کشیده بود، و به تعبیری برای جلد کتابش کشیده بود.