تمبر بزرگداشت دکتر شریعتی

اداره پست سالها پیش پس از چاپ تمبر معلم شهید نوشت : نام بزرگداشت دکتر علی شریعتی دکتر علی شریعتی در 2 آذرماه 1312 هش در دهکده مزینان از توابع سبزوار در کنار کویر بدنیا آمد اولین معلمش پدرش محمدتقی شریعتی بود شریعتی دوران دبیرستان و دبستان را در مشهد گذراند و از سال نهم …

تمبر بزرگداشت دکتر شریعتی ادامه »