دسته‌ها
مرگ شریعتی

سالروز مرگ معلم شهید و اميرحسين هاشمي جاوي

خدايا عقيده ام را از عقده ام مصون دار!

به نظر مي رسد در شرايط کنوني اين جمله دکتر شريعتي بايد در رأس همه امور و تمام فعاليت هاي مردم و مسئولان کشور قرار بگيرد.

با گذشت 31 سال از درگذشت دکتر علي شريعتي هنوز بسياري از دوستداران و منتقدانش، نظريه و انديشه پردازي هاي ديني او را از دلايل اصلي شکل گيري انقلاب اسلامي مي دانند.

به گفته صاحب نظران، علي شريعتي به روحانيت به عنوان متولي دين اعتقادي نداشت و همين مسأله باعث شد که بسياري از روحانيان پيش و پس از انقلاب به نوشته هاي او به دليل طرح موضوع « اسلام منهاي روحانيت» به شدت ايراد بگيرند؛ به اعتقاد آنها درک شريعتي از اسلام بنيادگرايانه نيست.

دکتر شريعتي و انديشه هاي او چه پيش از انقلاب و چه پس از آن از سوي حکومت وقت تخطئه شده است؛ با اين وجود افکار دکتر شريعتي بسيار فراگير است و موضوع هاي مختلفي را پوشش مي دهد؛ از اين رو هم اکنون از طيف ها و حزب هاي مختلف فعال در کشور از اصولگرا تا اصلاح طلب، هر از گاهي با تکيه بر افکار شريعتي، خود را توجيه مي کنند